over accolade

  • We maken prestatieafspraken met gemeenten

    Deze week ondertekenden we de prestatieafspraken bij de gemeente Smallingerland en bij de gemeente Heerenveen. In deze overeenkomsten gaat het om de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen in een gemeente voor het jaar 2017. Ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden afspraken gemaakt. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente. Deze prestatieafspraken maken we samen met huurdersorganisaties en collega-corporaties. lees meer

  • De Hertog wint publieksprijs Vredeman de Vries

    Gezondheidscentrum De Hertog in Franeker won deze week de publieksprijs van Vredeman de Vries. Dit jaar werd voor de negende keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgeloofd. De prijs is…  lees meer

  • Aedes-benchmark laat zien dat we op de goede weg zijn

    De derde editie van de benchmark van brancheorganisatie Aedes plaatst Accolade in de BA-categorie. De benchmark laat zien dat we op de goede weg zijn. Zo zijn we bewust met onze uitgaven en kosten bezig. Ook het verbeteren van onze dienstverlening heeft onze dagelijkse aandacht. Met de benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Zo weten we steeds beter hoe we ons werk werkelijk doen. Om dit te kunnen onderzoeken gaven 170.000 huurders, waaronder huurders van Accolade, een rapportcijfer over de dienstverlening van hun corporatie. In de resultaten voor het huurdersoordeel en de bedrijfslasten scoren wij in de categorie BA. Dat betekent vooruitgang op beide prestatievelden. Vorig jaar vielen we in de CB categorie. Die uitslag gaf ons toen nog meer uitdaging om te verbeteren. We hebben ingezet om het beter te doen. lees meer

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons het recht van iedereen en daar zetten wij ons voor in. Daarom doen we meer dan het aanbieden van betaalbare, comfortabele woningen. Bevorderen van leefbaarheid in buurten en wijken vinden we minstens zo belangrijk. Ons doel: voor elke huurder een passende woonplek in een aangename buurt.