zonnepanelen

Accolade investeert in duurzame maatregelen. We willen graag dat in 2040 al onze woningen energieneutraal zijn. Eén van de maatregelen die we nemen om dat te bereiken is het plaatsen van zonnepanelen.

Mijn zonnepaneel werkt niet goed. Waar kan ik dit melden?

Is dit zonnepaneel door Accolade aangebracht, dan geeft u dit aan ons door. Accolade onderhoudt de panelen. U kunt dit doorgeven via MijnAccolade, of telefonisch.

Hoe kan ik controleren of mijn zonnepanelen werken?

Heeft u een slimme meter? Dan kunt u op de telwerken zien of de zonnepanelen energie opbrengen. Er zijn telwerken voor dag en nacht.Deze geven de opbrengst en het verbruik aan.

Ik heb zonnepanelen, moet ik iets regelen?

Heeft u net zonnepanelen gekregen, dan moet u zich eenmalig aanmelden bij www.energieleveren.nl. Hier geeft u aan vanaf welke datum u zonnepanelen heeft. Verder meldt u de totale capaciteit van de panelen. Heeft u de zonnepanelen via Accolade? Dan kunt u bij ons de capaciteit opvragen van uw panelen. De gemiddelde capaciteit van de panelen is 275 kWh per jaar (peiljaar 2018).

Mijn omvormer van de zonnepanelen werkt niet goed. Waar kan ik dit melden?

Deze werkzaamheden laat Accolade voor u uitvoeren. U kunt contact met ons opnemen.

Hoe werken zonnepanelen?

In een zonnepaneel zitten zonnecellen. Valt er licht op het zonnepaneel dan ontstaat er stroom. De stroom is nog niet direct bruikbaar. Zonnepanelen wekken gelijkstroom op. Onze apparaten in huis werken op wisselstroom. Daarom is er een omvormer nodig die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom.

Waar komt de installatie voor de zonnepanelen?

De complete installatie plaatsen we op een speciale groep in uw meterkast. Meestal staat de omvormer dicht bij de panelen. Dit is vaak op zolder. Is hier geen plaats? Dan komt de omvormer in de meterkast

Waarom zou ik kiezen voor zonnepanelen?

Door zelf zonne-energie op te wekken, helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Het maken van zonnepanelen kost energie en er zijn fossiele brandstoffen voor nodig. Daarbij komt CO2 vrij. Na 3 jaar heeft u de CO2 die vrijkwam voor het maken van de panelen weer goedgemaakt. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee. De rest van de 22 productieve jaren is alle opgewekte stroom 100 procent winst voor het milieu.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee. In de loop van de tijd neemt de opbrengst van zonnepanelen een beetje af. Ieder jaar wekt het paneel ongeveer een half procent minder stroom op. Na 25 jaar is het rendement daardoor 12,5 procent lager dan in het eerste jaar.

Moet mijn energieleverancier weten dat ik zonnepanelen heb?

Jazeker, als u zonnepanelen heeft, moet u zich via  www.energieleveren.nl aanmelden. Via deze site meldt u aan hoeveel vermogen uw panelen per jaar maximaal opwekken. De panelen wekken ongeveer 275 kWh per paneel per jaar op. U vermeldt het totale maximale jaarvermogen. Dat is het aantal panelen x 275. Na deze aanmelding krijgt uw energieleverancier hierover bericht. Dan houdt uw energieleverancier rekening bij uw jaarafrekening met de door u geleverde elektriciteit.

Wat gebeurt er met de stroom die ik opwek?

Een deel van de energie die u opwekt, verbruikt u zelf. De rest levert u terug aan uw energieleverancier. Als de zon niet schijnt heeft u ook energie nodig. U verbruikt op dat moment meer dan u zelf opwekt. Deze energie levert uw energiebedrijf.

 Om u een beeld te geven, dit is het gemiddeld elektriciteitsverbruik per jaar voor de verschillende huishoudens:

Voor 1 persoon huishouden:           1925 kWh
Voor 2 persoonshuishouden:          3005 kWh
Voor 3 persoonshuishouden:          3605 kWh
Bron: www.nibud.nl

Is mijn elektriciteitsmeter geschikt voor zonnepanelen?

Als u zonnepanelen heeft, levert u soms elektriciteit terug aan de energieleverancier. Uw netwerkbeheerder (Liander) onderzoekt of uw meter geschikt is voor teruglevering. U krijgt hierover een bevestigingsbrief. Is dit niet het geval? Dan plaatst Liander een nieuwe slimme meter. U krijgt hierover automatisch bericht.

 

Wat levert een zonnepaneel op aan stroom?

In de praktijk wekt een zonnepaneel ca 85% op van het maximaal vermogen. Ligging, schaduw en weersomstandigheden zorgen voor een lagere opbrengst.

Hoe onderhoud ik mijn zonnepanelen?

Het onderhoud aan zonnepanelen is minimaal. Op de panelen zit een zelfreinigende laag. Door de regen reinigen de panelen zichzelf. Let op, voorkom beschadigingen aan deze laag. Poets de panelen nooit met een sopje.

Hoe zie ik dat een zonnepaneel stuk is?

De meeste zonnepanelen plaatsen wij in serie. Dat betekent dat de elektriciteitsopwekking langs alle panelen loopt. Doet één paneel het niet? Dan werkt de hele installatie niet. U ziet op de slimme meter dat er geen teruglevering is. Ook geeft de omvormer aan u geen elektriciteit opwekt. 

Doet de omvormer het niet? Neem dan altijd contact met ons op.

Let op! Probeer nooit zelf uw zonnepanelen te repareren. Omdat er altijd spanning op de installatie staat is dit heel gevaarlijk. Laat hier altijd een specialist naar kijken. 

Hoe wordt de stroom die ik gebruik verrekend met de stroom die ik opwek?

Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit het energiebedrijf aan u leverde. Daarvan wordt de stroom die u terugleverde afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Met salderen ontvangt u voor de teruggeleverde elektriciteit dezelfde prijs als u betaalt voor de geleverde elektriciteit. U betaalt geen energiebelasting over de door u geleverde zonne-energie. De salderingsregeling is geldig tot en met 2021. Daarna spreekt de nieuwe regering over een 'terugleversubsidieregeling'. De overheid werkt op dit moment de nieuwe regeling verder uit.

Wat is de salderingsgrens?

De salderingsgrens is de energie die u geleverd kreeg. Die is bij iedereen dus anders. Hoe hoog uw salderingsgrens is, staat op uw energierekening

Wat gebeurt er als ik boven de salderingsgrens uitkom?

Leverde u meer elektriciteit terug dan het energiebedrijf aan u leverde? Dan krijgt u over dit laatste een terugleververgoeding. Energiebedrijven mogen zelf bepalen hoe hoog de terugleververgoeding is. In de wet staat dat de terugleververgoeding redelijk moet zijn. Vergelijk altijd de terugleververgoedingen van de verschillende energieleveranciers. U vindt deze informatie op de websites van de energiebedrijven. Het kan gunstig zijn om over te stappen naar een ander energiebedrijf.