Medehuurder

Een medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt moet u een verzoek tot naamswijziging van de huurovereenkomst bij ons aanvragen. U hoeft de woning dan niet te verlaten.

Let op: U kunt het medehuurderschap aanvragen als u minimaal twee jaar ingeschreven staat bij de gemeente op het adres waarvoor dit van toepassing is.

 

Mijn kind wil medehuurder worden. Kan dat?

Er ligt een wettelijke uitspraak dat kind geen medehuurder kan worden. Uitgangspunt is dat de relatie tussen ouder en kind eindig is.


In twee bijzondere situaties kan Accolade besluiten om met het kind een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan, namelijk:

 • bij gedwongen verhuizing van ouders naar een verzorgingstehuis
 • bij overlijden van beide ouders

 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • het kind is ouder dan 35 jaar
 • het kind heeft altijd op het adres van de ouders gewoond. Wanneer er sprake is van een intensieve zorgrelatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt (zorgindicatie)
 • het kind beschikt over financiële middelen om de huur te betalen
 • er mag geen sprake zijn (geweest) van overlast  
 • Er is sprake van een gemeenschappelijke duurzame huishouding waarbij kan worden aangetoond dat het kind meebetaalt  in de vaste lasten, het levensonderhoud en de maandelijkse huur

    
   .
   

Welke documenten moet ik aanleveren bij het aanvraagformulier medehuurder?

Om uw aanvraagformulier medehuurderin behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u alle gegevens invult. En u moet het formulier samen met de hoofdhuurder ondertekenen. Stuur het ons met de volgende documenten retour:
een kopie van de samenlevingsovereenkomst
een uittreksel van het bevolkingsregister
een laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie 

Waar lever ik het aanvraagformulier medehuurder in?

Uw aanvraagformulier en bijlagen kunt u mailen naar contact@accolade.nl. Wij nemen uw verzoek in behandeling en informeren u binnen twee weken of u medehuurder kunt worden.

Mijn partner en ik zijn getrouwd. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Dan bent u automatisch medehuurder. U moet dan wel beiden op dat adres ingeschreven staan bij uw gemeente.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Van een duurzaam gezamenlijke huishouding is sprake wanneer:

 • twee personen minimaal twee jaar in dezelfde woning wonen
 • zij aangeven zorg te dragen voor elkaar
 • beide bewoners meebetalen aan alle gezamenlijke kosten

Mijn partner en ik hebben geen samenlevingscontract. Kan ik medehuurderschap aanvragen?

U kunt medehuurderschap aanvragen via het 'aanvraagformulier medehuurder' als er minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding werd gevoerd 

Het aanvraagformulier medehuurder kunt u hieronder bij 'meer over dit onderwerp' downloaden.