Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken.

Hoe kan ik een bewonerscommissie opstarten?

U voldoet aan de voorwaarden en wilt een bewonerscommissie opstarten? U kunt uw aanmelding op de volgende manieren aan ons doorgeven:

•Per email: u kunt een email sturen naar contact@accolade.nl
•Per telefoon: U kunt ons bellen op (0513) 43 36 33. We zijn op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur bereikbaar.
•In de woonwinkel: uiteraard mag u ook langskomen in één van onze woonwinkels.

Wat is een bewonerscommissie?

​Een bewonerscommissie is een groep huurders van een complex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex.

Waar moet een bewonerscommissie aan voldoen?

​We hebben een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie. Als u een bewonerscommissie wilt opstarten moet u rekening houden met het volgende:

•De bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners.
•Laat alle bewoners van het complex weten dat u een bewonerscommissie wil oprichten. Uw medebewoners moeten het eens zijn dat u hen gaan vertegenwoordigen. Eventueel kunt u een oproep doen om zich ook aan te melden en zitting te nemen in de bewonerscommissie.
•Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor ons.

Waar heeft Accolade bewonerscommissies?

Hieronder ziet u per vestiging welke bewonerscommissies er actief zijn.

Heerenveen
De Veilingstraat
La Ronduite
Le Premier
Koornbeursweg
Yn 'e Finne Bouwkamp Nieuwehorne

Joure
Houtmoune
De Haven
Haskerstins
Taconis (Uilke Boonstralaan)

Franeker
Roordastate
Parkstate
Froonacker
Dexelveld (appartementen Professorenbuurt)

Sneek
Golfslag
Rozeknop 
Valk-Vrijbuiterstraat a
Katzijlstraat
Wiekslag
Woonwagenkampen
Prins Mauritsstraat
Koopmansgracht
De Waterman
Molenkrite
Klankbordgroep Furmerusstraat
Dillenburg (Kon. Wilhelminastraat)

Drachten
Lauwerspark
Aanleunwoningen Rispinge
Compagnonsstee Rottevalle
Jonkersstee Oudega
Sikkemahûs Zwaagwesteinde
Schoolstraat Burgum

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met Accolade?

Een bewonerscommissie overlegt minimaal één keer per jaar met ons.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Er zijn verschillende manieren waarop u als huurder uw opmerkingen en suggesties in de Vereniging van Eigenaren kunt laten horen:
U kunt contact opnemen met ons en uw onderwerp aangeven.
U kunt uw onderwerp inbrengen bij een bewonerscommissie. De bewonerscommissie legt dit voor aan ons.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie? Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Dan kunt u bij voldoende belangstelling er één oprichten. U kunt uw aanmelding op de volgende manieren aan ons doorgeven:

•Per email: u kunt een email sturen naar contact@accolade.nl
•Per telefoon: U kunt ons bellen op (0513) 43 36 33. We zijn op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur bereikbaar.
•In de woonwinkel: uiteraard mag u ook langskomen in één van onze woonwinkels.Voor meer informatie hierover kunt u bij ons terecht.

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van een huurder op?

Bewonerscommissies zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Daarvoor kan iedere huurder zelf contact met ons opnemen.

Wat zijn de activiteiten van een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld:

•onderhoud aan het complex;
•leefbaarheid in het complex;
•servicecontracten zoals schoonmaak en tuinonderhoud.
Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden, bijvoorbeeld:

•het organiseren van een opruimdag of tuindag;
•het verspreiden van een nieuwsbrief;
•het organiseren van een buurtfeest of kinderactiviteit;
•het verwelkomen van nieuwe bewoners.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

​Minimaal eenmaal per jaar overlegt een bewonerscommissie met alle bewoners van een complex.