Mijn buurt

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Wat is leefbaarheid?

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor.

Maar wat is dat nou eigenlijk, leefbaarheid?
Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Accolade dat?

Vroeger waren corporaties geneigd om voor huurders te bedenken wat goed voor ze was. De corporatie bepaalde bijvoorbeeld dat er een speeltuin moest komen. En vervolgens ook hoe de speeltuin er uit moest zien. Die tijden zijn definitief voorbij. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aan. Samen overleggen we wat er nodig is. En zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert.  Ook ondersteunen en stimuleren we initiatieven van bewoners voor hun straat, buurt of wijk.