Mijn buurt

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Waarom mag Accolade niet meer sponsoren?

De overheid wil dat corporaties zich meer bezig houden met hun kerntaak. Daarom is de Woningwet aangepast. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat dat sponsoring niet meer is toegestaan. Sponsorcontracten aangegaan voor 1 juli 2015 mogen we uitdienen. Verlengen mag niet. Als het contract een stilzwijgende verlenging bevat en de corporatie vergeet op te zeggen, dan is de verlengde overeenkomst nietig. Gelukkig mogen wij nog wel bijdragen aan initiatieven die door en voor onze eigen huurders worden geïnitieerd in straten of wijken. Deze initiatieven moeten dan wel bijdragen aan schonere, veiligere en/of gezelligere wijken/straten. Meer informatie vindt u hier.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

U kunt eerst zelf proberen om de overlast op te lossen met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de overlast melden bij de gemeente of politie.

Wat doet Accolade als u overlast bij ons heeft gemeld?

Wij nemen eerst contact met u op, en vragen wat u zelf hebt gedaan. Daarna bespreken we met u de wat de vervolgstappen zijn. Als we de melding in behandeling nemen, dan nemen we contact op met de overlastveroorzaker. Uiteraard willen wij ook de andere kant van het verhaal horen. We maken dan afspraken. Soms is een bemiddelingsgesprek een middel om tot afspraken te komen. Dit doen we als beide partijen hiervoor open staan. 

Ik ervaar overlast van een huurder. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn.

Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? Hierbij een aantal tips:

•Maak een afspraak en neem de tijd.
•Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart.
•Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze.
•Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Leidt een gesprek niet tot verbetering? Dan kunt u de overlast melden.

Wat is sociale overlast?

Als u hinder/last heeft door toedoen van andere huurder(s) of door dier(en) van andere huurder(s). Dit kan zijn: gedrag, geweld, lawaai, stank, vervuiling, verwarde huurder, dealen, ruzie, geblaf.

Wat is leefbaarheid?

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor.

Maar wat is dat nou eigenlijk, leefbaarheid?
Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Accolade dat?

Vroeger waren corporaties geneigd om voor huurders te bedenken wat goed voor ze was. De corporatie bepaalde bijvoorbeeld dat er een speeltuin moest komen. En vervolgens ook hoe de speeltuin er uit moest zien. Die tijden zijn definitief voorbij. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aan. Samen overleggen we wat er nodig is. En zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert.  Ook ondersteunen en stimuleren we initiatieven van bewoners voor hun straat, buurt of wijk.