Kapvergunning

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Wij kijken naar of de boom schade veroorzaakt aan de woning. Is dat het geval? Dan laten wij de boom kappen. Veroorzaakt de boom geen schade aan de woning? Dan kunt u zelf een kapvergunning aanvragen bij uw gemeente en de boom zelf (laten) kappen.

Waar vind ik informatie over het kappen van een boom?

U kunt kijken op de site van uw gemeente voor meer informatie. Onder het kopje 'Meer informatie over dit onderwerp' vindt u de link naar uw gemeente.

Wat doet Accolade met uw verzoek voor het kappen van een boom?

Een wijkbeheerder of technisch adviseur komt bij u langs om te beoordelen of de boom schade veroorzaakt aan de woning. Veroorzaakt de boom inderdaad schade? Dan laten wij de boom kappen. Veroorzaakt de boom geen schade? Dan kunt u het kappen van de boom zelf regelen bij uw gemeente.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Kijk eerst of u een kapvergunning voor de boom moet aanvragen. Zo ja? Dan kunt u deze bij de gemeente indienen. Laat ons ook weten dat u een boom gaat kappen.

Mag ik een boom kappen zonder vergunning?

Kappen zonder melding of schriftelijk bericht van de gemeente wordt aangemerkt als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht (financiële bijdrage). Daarnaast loopt u risico dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.