Uw ideeën over leefbaarheid

Wilt u iets doen voor uw buurt?

Dan helpen wij u graag!


Wij vinden het belangrijk dat u met plezier woont in uw wijk en dat u zich betrokken voelt bij wat er in uw wijk gebeurt. Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Wij ondersteunen initiatieven van bewoners die passen bij onze doelen. Kunnen wij u helpen om uw initiatief mogelijk te maken? Gebruik dan het formulier Buurtmakers. En meld uw idee bij ons aan! We gaan hierover graag met u in gesprek.

Ja, ik wil mijn idee aanmelden!
Klik onderaan deze pagina om het formulier Buurtmakers te downloaden.

Waarom willen wij initiatieven steunen en stimuleren?
Als het gaat om woonwensen bent u als bewoner expert. En als u invloed heeft, waardeert u uw huis en woonomgeving meer. Het is uw thuis. Kijken we naar zeggenschap en keuzevrijheid dan zien we bij bewoners veel talenten en positieve krachten. Daarom nodigen we u uit om zelf initiatieven te starten. En om mee te beslissen en mee te doen. Zeggenschap zorgt voor betrokkenheid, tevredenheid en woonplezier.

Welke initiatieven mogen wij steunen?
De overheid heeft regels voor ons welke bewonersinitiatieven we mogen steunen als corporatie. Zo mogen we alleen initiatieven steunen die bijdragen aan de leefbaarheid rond onze eigen woningen. Denk bij leefbaarheid aan zaken als een prettige sfeer in uw buurt. En een schone, hele en veilige woonomgeving.

Onze wijkbeheerders in uw buurt
Bij Accolade werkt een team van zeven wijkbeheerders. Zij zijn onze oren en ogen in de wijk. En daarom kennen zij de buurten en wijken goed. Wilt u een gesprek met een wijkbeheerder over ideeën voor uw buurt? Bel dan gerust de wijkbeheerder in uw woonplaats via (0513) 433 633. U vindt ze via deze link.

Wat is leefbaarheid?

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor.

Maar wat is dat nou eigenlijk, leefbaarheid?
Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Als ik ideeën heb om de leefbaarheid van mijn wijk te verbeteren. Wat kan ik dan doen?

Graag gaan we met u in gesprek. Heeft u een goed idee? Dan horen wij dat graag van u. U kunt uw idee op per e-mail aan ons doorgeven: contact@accolade.nl. Of gebruik het formulier onderaan deze pagina.

Wat doet Accolade met een ingediend idee?

Wellicht kunnen wij u helpen om uw buurtinitiatief mogelijk te maken. Wij ondersteunen initiatieven van bewoners die passen bij onze doelen. Als u een idee bij ons aanmeldt, dan bekijken we dat. Bijvoorbeeld, soms vraagt een wijk om een lantaarnpaal bij het achterpad om de veiligheid te vergroten. De medewerkers van onze afdeling Wijken en Buurten kijken dan of dit de juiste aanpak is om het probleem op te lossen. Misschien moet de groenvoorziening gesnoeid worden voor meer zicht. Of kunnen we paaltjes plaatsen waardoor een achterpad niet meer bereikbaar is per auto. Zo zijn er tal van mogelijkheden. Wij denken graag met u mee en u hoort van ons of wij uw samen met u het idee gaan uitvoeren.

Waar moet een idee leefbaarheid aan voldoen?

Uw idee moet wel aan een aantal eisen voldoen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet:

  • Uw idee moet ten goede komen aan uw eigen wijk, buurt of straat;
  • Uw idee moet bijdragen aan een schonere, veiligere en/of gezelligere wijk/buurt/straat;
  • Meerdere buurtgenoten moeten achter uw idee staan;
  • Beschrijf goed het doel wat u met het idee denkt te bereiken.

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Accolade dat?

Vroeger waren corporaties geneigd om voor huurders te bedenken wat goed voor ze was. De corporatie bepaalde bijvoorbeeld dat er een speeltuin moest komen. En vervolgens ook hoe de speeltuin er uit moest zien. Die tijden zijn definitief voorbij. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aan. Samen overleggen we wat er nodig is. En zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert.  Ook ondersteunen en stimuleren we initiatieven van bewoners voor hun straat, buurt of wijk.

Waarom mag Accolade niet meer sponsoren?

De overheid wil dat corporaties zich meer bezig houden met hun kerntaak. Daarom is de Woningwet aangepast. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat dat sponsoring niet meer is toegestaan. Sponsorcontracten aangegaan voor 1 juli 2015 mogen we uitdienen. Verlengen mag niet. Als het contract een stilzwijgende verlenging bevat en de corporatie vergeet op te zeggen, dan is de verlengde overeenkomst nietig. Gelukkig mogen wij nog wel bijdragen aan initiatieven die door en voor onze eigen huurders worden geïnitieerd in straten of wijken. Deze initiatieven moeten dan wel bijdragen aan schonere, veiligere en/of gezelligere wijken/straten. Meer informatie vindt u hier.