Nieuwbouw & wijkvernieuwing

​Wij bouwen op diverse plaatsen nieuwe woningen en vernieuwen wijken. Onder projecten​ op onze website ziet u een overzicht van alle plaatsen waar wij nu nieuwe woningen bouwen en waar we wijken vernieuwen.

Ik kan niet bij de oplevering van mijn woning aanwezig zijn. Kan iemand anders namens mij de sleutels in ontvangst te nemen en de huurovereenkomst tekenen?

Ja, dit is mogelijk. U moet dan een volmacht tekenen. In deze volmacht geeft u toestemming dat iemand anders namens u de huurovereenkomst tekent en de sleutels in ontvangst neemt.

Degene die namens u tekent moet wel handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon ouder dan 18 jaar moet zijn en ‘geestelijk gezond’. Indien dit het geval is, dan mag deze persoon gemachtigd worden om namens u de huurovereenkomst te ondertekenen.

De gevolmachtige moet ook nog een formulier ondertekenen voor het ontvangen van de huurovereenkomst en de sleutels.

Deze twee formulieren worden dan toegevoegd aan de huurovereenkomst.

Hoe groot zijn de nieuwbouw en herstructureringsprojecten van Accolade?

Soms zijn projecten kleinschalig, soms gaat het om honderden woningen die gerenoveerd of gesloopt worden. Dit doen we om van iedere buurt een prachtplek te maken.

Ik ga een nieuwbouwwoning huren bij Accolade. Ik wil graag zelf een nieuwe keuken plaatsen. Mag dit?

Het is mogelijk om uw nieuwbouwwoning zonder standaardkeuken op te leveren. U kunt dan na de oplevering zelf een keuken plaatsen. Hiervoor stellen wij wel een aantal voorwaarden.

Waarom sloopt Accolade woningen en bouwt er nieuwe woningen?

We vernieuwen woningen omdat de technische staat niet goed genoeg is. En omdat we graag willen dat de woningen aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd.

Ik heb een nieuwbouwwoning van Accolade. Hoe zit het met de onderhoudstermijn?

Er geldt een onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering van de woning. U krijgt bij de oplevering een formulier waarop u uw verbeterpunten kunt noteren. Na drie maanden kunt u deze naar ons toesturen. De aannemer zorgt ervoor dat de punten worden hersteld. Het is belangrijk dat u het formulier ons toestuurt. Ook als u geen punten heeft. Wij weten dan of de aannemer de woning goed heeft opgeleverd. Heeft u een dringend verzoek? Neem dan meteen contact met ons op.