Sloop

Wij bouwen op diverse plaatsen nieuwe woningen en vernieuwen we wijken. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de technische staat van de woningen niet goed genoeg is. Of omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd.

Als wij woningen slopen, informeren we bewoners minimaal één jaar van te voeren. We begrijpen dat de sloop van een woning zeer ingrijpend is. We gaan daarom altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten in verplichtingen goed in ons Sociaal Statuut.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik ook een vergoeding als ik moet verhuizen?

Heeft u een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? En valt u onder de afspraken van de wijkvernieuwing? Dan heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.

Met ingang van 28 februari 2017 is de vergoeding vastgesteld op € 5910,-

Wordt er voor elk wijkvernieuwingsproject een Sociaal Statuut gemaakt?

Ja, we maken een Sociaal Statuut voor elk wijkvernieuwingsproject.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

​Wij begeleiden u naar een andere passende woning of indien mogelijk naar een nieuwe woning. Omdat uw woning wordt gesloopt wordt u wijkvernieuwingsurgent. Dit betekent dat u voorrang heeft op het krijgen van een andere woning. U kunt zelf op woningen reageren die worden aangeboden op onze gemeenschappelijke site met woningen van Accolade, Elkien en De Wieren.

Wilt en kunt u terugkeren naar een woning in de wijk nadat de wijkvernieuwing is afgerond? Dan regelen wij tijdelijk een wisselwoning voor u.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als wij uw woning willen slopen, dan informeren wij u minimaal één jaar van te voren. Wij nodigen u uit voor een bewonersavond om u meer te vertellen over de plannen. Daarnaast ontvangt u van ons een brief waarin staat dat wij uw woning gaan slopen.

Zo snel mogelijk nadat uw deze brief heeft ontvangen, komt een medewerker bij uw langs voor een huisbezoek. Deze medewerker spreekt uw persoonlijke wensen en mogelijkheden met u door. Ook krijgt u belangrijke informatie die voor u van toepassing is. Als het nodig is, kunnen wij zorgen dat u sociale en/of maatschappelijke ondersteuning krijgt.​

Wat is een sociaal statuut?

Wij maken samen met huurdersverenigingen afspraken over regelingen voor huurders die hun woning moeten verlaten bij wijkvernieuwing of renovatie. Dit leggen we vast in een sociaal statuut. In een sociaal statuut kunnen bewoners onder andere lezen:

•hoe de herhuisvesting in zijn werk gaat;
•welke financiële regelingen er zijn; de verhuis- en herinrichtingsvergoeding, de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen;
•hoe we tijdens de wijkvernieuwing de leefbaarheid op peil willen houden;

Waarom sloopt Accolade woningen en bouwt er nieuwe woningen?

We vernieuwen woningen omdat de technische staat niet goed genoeg is. En omdat we graag willen dat de woningen aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd.