Wijkvernieuwing

Jaarlijks beoordelen we ons woningbezit. Woningen waarvan we de woonkwaliteit onvoldoende vinden kunnen in aanmerking komen voor renovatie. We verbeteren de woonkwaliteit door de woning (gedeeltelijk) te vernieuwen of te vergroten. Deze verbetering is meestal gekoppeld aan een huurverhoging. De huurverhoging gaat in als de werkzaamheden klaar zijn.

Kan ik als bewoner meepraten over wijkvernieuwing in mijn wijk?

Als wijkbewoner kunt u meepraten over de wijkvernieuwing. U kent uw wijk als geen ander. Daarom betrekken wij u bij het maken van plannen die over uw wijk gaan.
Wij nodigen wijkbewoners altijd al in de voorfase uit. Op deze manier zitten bewoners vaak al vanaf het begin aan tafel bij overleggen over de toekomst van hun wijk.

Mijn woning wordt gerenoveerd. Hoe gaat dat in zijn werk?

Afhankelijk van de werkzaamheden die in uw woning worden gedaan, kunt u wel of niet in uw woning blijven wonen. Wij informeren u hierover ruim van tevoren.

  • Kunt u in uw woning blijven wonen?
    Dan houden wij zoveel mogelijk rekening met uw situatie en proberen wij overlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Kunt u niet in uw woning blijven?
    Dan regelen wij tijdelijk een woning voor u. Wij noemen dat een wisselwoning. Wij zorgen ervoor dat de woning is voorzien van vloerbedekking en raambekleding. U hoeft dus deze woning niet meer volledig in te richten.

Wordt er voor elk wijkvernieuwingsproject een Sociaal Statuut gemaakt?

Ja, we maken een Sociaal Statuut voor elk wijkvernieuwingsproject.

Hoe groot zijn de nieuwbouw en herstructureringsprojecten van Accolade?

Soms zijn projecten kleinschalig, soms gaat het om honderden woningen die gerenoveerd of gesloopt worden. Dit doen we om van iedere buurt een prachtplek te maken.