Vereniging van eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te houden. Op de ledenvergadering wordt de begroting, de ledenbijdrage, de onderhoudswerkzaamheden en andere zaken besproken.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet de VvE precies?

Een VvE is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. Denk hierbij aan:
Algemene ruimtes: zoals hal, gangen en dak;
Installaties: zoals liften.

In een Vereniging van Eigenaren betalen alle eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaren kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder. De Vereniging van Eigenaren houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Accolade is samen met alle andere eigenaren bij deze vergadering aanwezig. Daarnaast heeft een Vereniging van Eigenaren een bestuur, waarin een aantal particuliere eigenaren zitten. Accolade kan bij uitzondering ook in het bestuur zitten. Het bestuur zorgt ervoor dat de genomen besluiten ook uitgevoerd worden.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe werkt het met de servicekosten?

​​De servicekosten worden per jaar op de ledenvergadering vastgesteld en verdeeld over de eigenaren. De hoogte van de kosten die Accolade moet betalen, zijn afhankelijk van het aantal appartementen waarvan wij eigenaar zijn. De totale kosten worden verdeeld over het aantal appartementen en per maand doorberekend aan de huurders.

Ik woon in een VvE complex. Wat is een VvE?

De appartementen in het complex waar u woont, zijn van verschillende eigenaren. Er zijn particuliere eigenaren die een appartement hebben gekocht. Accolade is eigenaar van de appartementen waar haar huurders in wonen. In een complex met verschillende eigenaren moet volgens de wet een VvE (Vereniging van Eigenaren) worden opgericht.

Ik woon in een complex met huurder en kopers. Waar meld ik mijn reparatieverzoek?

Als u een reparatieverzoek heeft, kunt u dit gewoon doorgeven aan Accolade. Gaat uw reparatieverzoek over een gemeenschappelijk deel van het complex, bijvoorbeeld de verlichting in de hal of een defect aan de buitendeur, dan kunt u dat ook bij Accolade melden. Wij melden het verzoek vervolgens bij de Vereniging van Eigenaren. Zij zorgen voor het herstel.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Wat doet Accolade als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen moet Accolade zich aan de regels houden zoals die binnen een complex met een Vereniging van Eigenaren gelden. Zo zijn Accolade en de overige eigenaren wettelijk verplicht om samen een besluit te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, zoals onderhoud aan: het schilderwerk; het dak van het gebouw; de lift; de buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. Accolade is aanwezig bij deze vergadering. De invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Mijn woongebouw heeft nog geen bewonerscommissie? Ik wil een bewonerscommissie oprichten. Wat kan ik doen?

Dan kunt u bij voldoende belangstelling er één oprichten. U kunt uw aanmelding op de volgende manieren aan ons doorgeven:

•Per email: u kunt een email sturen naar contact@accolade.nl
•Per telefoon: U kunt ons bellen op (0513) 43 36 33. We zijn op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur bereikbaar.
•In de woonwinkel: uiteraard mag u ook langskomen in één van onze woonwinkels.Voor meer informatie hierover kunt u bij ons terecht.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Er zijn verschillende manieren waarop u als huurder uw opmerkingen en suggesties in de Vereniging van Eigenaren kunt laten horen:
U kunt contact opnemen met ons en uw onderwerp aangeven.
U kunt uw onderwerp inbrengen bij een bewonerscommissie. De bewonerscommissie legt dit voor aan ons.