Huishoudelijk reglement

Sommige Verenigingen van Eigenaren hebben een huishoudelijk reglement. Bewoners spreken bepaalde leefregels met elkaar af en leggen dit vast in een document. Dit heet een huishoudelijk reglement. Elke bewoner ontvangt een exemplaar.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

De eigenaren van een complex stellen een huishoudelijk regelement op. Alle bewoners wordt gevraagd de afspraken en regels na te leven.

 

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich met de algemene huurvoorwaarden van Accolade?

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement gaan vóór op de regels die zijn opgenomen in de Algemene Huurvoorwaarden van Accolade.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Woont u in een complex met huurders en kopers? En is er door de eigenaren een huishoudelijk reglement opgesteld? Dan krijgt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst een exemplaar.

Het kan ook zijn dat tijdens uw bewoning een huishoudelijk regelement wordt opgesteld. Als bewoner vragen we u mee te denken met wat er in het huishoudelijk reglement komt, voordat deze goedgekeurd wordt.

Mijn VvE complex heeft een huishoudelijk reglement? Wat staat daarin?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken:

  • Afspraken en regels over het gebruik en beheer van het complex;
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast;
  • Het melden van storingen.

Kan een huishoudelijk reglement worden gewijzigd ?

Alle bewoners moeten het eens zijn met een wijziging. Daarna wordt het huishoudelijk reglement aangepast.