Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Veel gevraagd over Leefbaarheid

Waarom mag Accolade niet meer sponsoren?

De overheid wil dat corporaties zich meer bezig houden met hun kerntaak. Daarom is de Woningwet aangepast. Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat dat sponsoring niet meer is toegestaan. Sponsorcontracten aangegaan voor 1 juli 2015 mogen we uitdienen. Verlengen mag niet. Als het contract een stilzwijgende verlenging bevat en de corporatie vergeet op te zeggen, dan is de verlengde overeenkomst nietig. Gelukkig mogen wij nog wel bijdragen aan initiatieven die door en voor onze eigen huurders worden geïnitieerd in straten of wijken. Deze initiatieven moeten dan wel bijdragen aan schonere, veiligere en/of gezelligere wijken/straten. Meer informatie vindt u hier.

Hoe meld ik sociale overlast bij Accolade?

Is er sprake van structurele overlast? Kunt u het zelf niet oplossen met uw buren? Dan kunt u de sociale overlast aan ons melden. Het is belangrijk dat u voldoende voorbeelden en gegevens heeft van de overlast. Houd bij wanneer u de overlast ervaart en in welke mate. Een sociale overlastmelding kunt u op de volgende manieren aan ons doorgeven:
Online: via onze site kunt u uw sociale overlast online aan ons doorgeven.
Digitaal via onze website. Download het 'registratieformulier sociale overlast'(PDF) en stuur het ingevuld naar ons op.
Wilt u graag een registratieformulier sociale overlast ophalen in onze woonwinkel? Dat kan natuurlijk ook.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

U kunt eerst zelf proberen om de overlast op te lossen met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de overlast melden bij de Gemeente of politie.

Wat doet Accolade als u overlast bij ons heeft gemeld?

Heeft u een registratieformulier sociale overlast ingestuurd? Binnen twee weken sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld of wij uw overlastmelding in behandeling nemen.

Nemen wij uw melding in behandeling? Dan nemen we contact op met de buurtbewoner waarover u een melding heeft gedaan. Uiteraard willen we graag de andere kant van het verhaal ook horen. In dit gesprek geven we niet vanzelfsprekend aan van wie de sociale overlastmelding afkomstig is. Elke situatie is anders, dit overleggen we altijd met u. Afhankelijk van de situatie kunnen we een bemiddelingsgesprek tussen u en de buurbewoner organiseren. Dit doen we als beide partijen hiervoor open staan.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een huurder. Wat kan ik doen?

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn.

Wilt u graag in gesprek met uw buren? Maar weet u niet waar u moet beginnen? Hierbij een aantal tips:

•Maak een afspraak en neem de tijd.
•Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart.
•Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze.
•Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.
Leidt een gesprek niet tot verbetering? Dan kunt u de overlast melden. ​Wij proberen te bemiddelen in de overlastsituatie.

Wat is sociale overlast?

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners hebben we het over sociale overlast. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Daarom is het goed om de overlast eerst met uw buren te bespreken. Verbetert de overlast na een gesprek niet? Dan kunt u uw overlastmelding aan ons doorgeven.

De Vereniging van Eigenaren meldt overlast van een huurder. Wat doet Accolade?

We vinden het allereerst belangrijk dat bewoners met elkaar in gesprek zijn geweest. Leidt een gesprek niet tot verbetering? Dan kunt u de overlast melden. Wij nemen contact op met de huurder.

Wat is leefbaarheid?

Een ‘thuis’ maken mensen zelf, dat kunnen wij als verhuurder niet doen. Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Onder de noemer ‘leefbaarheid’ maken wij ons hier hard voor.

Maar wat is dat nou eigenlijk, leefbaarheid?
Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Accolade dat?

Vroeger waren corporaties geneigd om voor huurders te bedenken wat goed voor ze was. De corporatie bepaalde bijvoorbeeld dat er een speeltuin moest komen. En vervolgens ook hoe de speeltuin er uit moest zien. Die tijden zijn definitief voorbij. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aan. Samen overleggen we wat er nodig is. En zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert.  Ook ondersteunen en stimuleren we initiatieven van bewoners voor hun straat, buurt of wijk.

Hoe ga ik het gesprek aan met de overlastveroorzaker?

Hierbij een aantal tips:

 • Maak een afspraak en neem de tijd;
 • Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart;
 • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Wat kan ik doen om de band met mijn buren goed te houden?

​Prettig wonen is niet alleen uw woning, maar gaat verder. Goed contact met de buren is goud waard. Het bepaalt in grote mate of u helemaal uw eigen plek vindt. U bent zelf verantwoordelijk voor het contact met uw buren.

Hierbij een aantal tips om het contact goed te houden:

 • Bent u een nieuwe bewoner? Begin goed met het bouwen aan een goede relatie met de buren door jezelf als nieuwe bewoner voor te stellen.​
 • Feestje? Nodig de buren ook uit of informeer ze.
 • Probeer zelf niet teveel lawaai te maken, bijvoorbeeld door TV of radio.
 • Ben je slagwerker of bespeel je een ander instrument en oefen je veel thuis: overleg met de buren.
 • Deelt u gemeenschappelijke ruimten met uw buren? Maak duidelijke afspraken over het schoonmaken, gebruik en eventueel plaatsen van spullen.
 • Geef het bij ouders aan als hun kinderen veel lawaai maken of tot last zijn.
 • Zorg dat uw buren geen last hebben van uw huisdieren.

8 meer vragen tonen

Niet de informatie gevonden die u zocht?

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.

Stel direct uw vraag