Wonen in

Wij verhuren ongeveer 16.000 woningen in Friesland. Wij verhuren woningen in de volgende plaatsen:

Gemeente De Fryske Marren

- Joure
- Terkaple
- Oudehaske
- Haskerhorne
- Rottum
- Haskerdijken
- Vegelinsoord
- Rotsterhaule
- Goingarijp
- Sint Johannesga

Gemeente Franeker

- Franeker

Gemeente Heerenveen

- Heerenveen
- Bontebok
- De Knipe
- Gersloot
- Hoornsterzwaag
- Jubbega
- Katlijk
- Luinjeberd
- Mildam
- Nieuwehorne
- Oudehorne
- Oudeschoot
- Terband
- Tjalleberd

Gemeente Smallingerland

- Drachten
- Boornbergum
- De Tike
- De Veenhoop
- Drachtstercompagnie
- Houtigehage 
- Nijega
- Opeinde
- Oudega
- Rottevalle

Gemeente Súdwest-Fryslân

- Sneek

Gemeente Tytsjerksteradiel

- Burgum
- Hurdegaryp

Gemeente Dantumadiel en Kollumerland

- De Westereen
- Kollum