wonen in

Wij verhuren ongeveer 16.000 woningen in Friesland. Wij verhuren woningen in de volgende plaatsen:

Drachten
- Boornbergum
- De Tike
- De Veenhoop
- Drachtstercompagnie
- Houtigehage 
- Nijega
- Opeinde
- Oudega
- Rottevalle

Franeker

Heerenveen
- De Knipe
- Hoornsterzwaag
- Jubbega
- Katlijk
- Luinjeberd
- Mildam
- Nieuwehorne
- Oudehorne
- Oudeschoot
- Terband
- Tjalleberd

Joure
- Terkaple
- Oudehaske
- Haskerhorne
- Rottum
- Haskerdijken
- Vegelinsoord
- Rotsterhaule
- Goingarijp

Sneek