Passend toewijzen

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. In deze wet staan nieuwe regels voor corporaties. Eén daarvan is dat wij onze sociale huurwoningen vanaf 1 januari 2016 passend moeten toewijzen aan woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag. Daarmee sluit het inkomen van een huishouden voortaan beter aan bij de huurprijs van de woning. Zo voorkomen we dat huurders te hoge woonlasten hebben en betalingsproblemen krijgen. U kunt op de infographic onderaan de pagina zien voor welke woning u in aanmerking komt.

Van welk inkomen wordt uitgegaan?

Dit is het geregistreerde inkomen van de belastingdienst van het voorafgaande jaar. Dit inkomen kunt u vinden op de inkomensverklaring wat u kosteloos bij de belastingdienst op kunt vragen. Het gaat om het inkomen van alle volwassenen samen. Het inkomen van meeverhuizende kinderen wordt niet meegenomen. Ook niet als deze kinderen ouder zijn dan 18 jaar.

Ik huur op dit moment een woning van Accolade. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u een andere woning zoekt, dient u hier dus wel rekening mee te houden.

Waarom passend toewijzen?

De overheid wil voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen in een dure woning gaan wonen. Daarom moet uw inkomen voortaan ‘passen’ bij de huurprijs. Passend toewijzen moet het scheefwonen voorkomen. Daarnaast voorkomt het, dat het Rijk teveel aan huurtoeslag moet uitgeven.

Ik heb veel spaargeld op de bank. Kan ik een duurdere woning huren dan mijn inkomen toelaat?

De overheid schrijft strenge regels voor als het om passend toewijzen van sociale huurwoningen gaat. Dit betekent dat we bij woningtoewijzing moeten uitgaan van het jaarinkomen op uw inkomensverklaring. Uw eigen vermogen telt niet mee. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen met een huurprijs die past bij uw jaarinkomen. U kunt dus geen duurdere sociale woning huren, dan uw verzamelinkomen toelaat. Een woning in de vrije sector huren kan natuurlijk wel.

Voor wie geldt deze nieuwe regelgeving; passend toewijzen?

De regel geldt voor iedereen die op zoek is naar een andere woning. Dus ook voor huurders die ingeschreven staan als woningzoekende voor een andere woning. Het geldt niet voor zittende huurders.

Hoe toetsen jullie mijn inkomen?

Wij toetsen uw (verzamel)inkomen en dat van uw medebewoners met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Wij toetsen niet de inkomens van inwonende kinderen, ongeacht hun leeftijd. Deze inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 05 43. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Ook kunt u bij de belastingdienst direct de inkomensverklaring downloaden door in te loggen met uw DigiD. Dit formulier neemt u mee naar ons, zodra u in aanmerking komt voor een woning. .

Vanaf wanneer geldt passend toewijzen?

Dit geldt voor alle woningen die na 1 januari 2016 verhuurd worden.

Wat wordt verstaan onder huishoudgrootte?

Dit zijn alle volwassenen en kinderen die mee gaan verhuizen.

 

Wat verandert er voor mij als ik ingeschreven sta?

Uw huishoudgrootte en uw inkomen moet juist vermeld staan bij uw inschrijving. Hier toetsen wij namelijk op. Woningzoekenden kunnen niet meer op alle woningen reageren. Op onze site staat een rekentool waarbij u uw huishoudgrootte en inkomen in kunt voeren. Daarna krijgt u meteen te zien tot of vanaf welke huurprijs u mag huren.

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Een inkomensverklaring vraagt u kosteloos aan bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer (0800) 05 43. Houd uw BSN-nummer en dat van uw medebewoners bij de hand. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe.

Ook kunt u bij de belastingdienst direct een inkomensverklaring downloaden door in te loggen met uw DigiD.