Gas bemeterd

Woont u in een complex met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u hiervoor een bedrag aan servicekosten. We noemen dit gas bemeterd.

Hoe wordt mijn afrekening van servicekosten 'gas onbemeterd' berekend?

De totale stookkosten zijn evenredig verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten die horen bij de lege woningen komen voor onze rekening.

Wat zijn tips om mijn afrekening Warmte zo laag mogelijk te houden?

 • Zorg ervoor dat de radiatoren hun warmte goed af kunnen geven:
  - Laat gordijnen niet voor de radiator hangen.
  - Droog geen wasgoed op de radiator.
  - Plaats zo mogelijk geen meubilair voor de radiator.
  - Plaats geen (brede) vensterbank direct boven radiator.
 • Ventileren: droge lucht verwarmt beter dan vochtige lucht.
 • Beperk de temperatuur tijdens de nacht (maar voorkom grote afkoeling).
 • Verwarm gelijkmatig. Gebruik de radiatoren alleen als dat nodig is en sluit deuren naar niet verwarmde/koelere ruimten.
 • Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt (maar voorkom bevriezing).
 • Temperatuurinstelling: elke graad minder levert ca. 6% besparing op.
 • Zet de thermostaat, een uur voordat u weggaat en een uur voordat u gaat slapen op een lagere stand.
 • Controleer regelmatig het gasverbruik.
 • Ontlucht uw radiatoren regelmatig.

Wat is het verschil tussen de servicecomponenten 'gas bemeterd' en 'gas onbemeterd'?

Bij gas bemeterd is er sprake van blokverwarming. En zijn de radiatoren voorzien van warmtemeters. Deze registreren het individuele verbruik.

Bij gas onbemeterd is geen sprake van warmtemeters. De totale kosten rekenen wij evenredig door aan het aantal eenheden. 

Hoe wordt mijn afrekening van de servicekosten 'gas bemeterd' berekend?

Techem (energiedienstverlener) verzorgt voor ons de afrekening Warmte. Een GJ meter bij de installatie bepaalt de werkelijk geleverde warmte aan alle woningen in het complex. Hierdoor betaalt u niet voor energieverliezen van de installatie. De werkelijk geleverde warmte (totaal aantal GJ) verdeelt Techem over de verbruiken van alle huurders. Deze verbruiken lezen zij af aan de hand van de individuele warmtemeters op de radiatoren. Zo berekent Techem het individueel GJ verbruik.

De afrekening Warmte bestaat uit een variabel en een vast deel.

 • Variabel deel
  Het GJ verbruik vermenigvuldigd met het variabel Accolade tarief
 • Vast deel
  - afschrijving installatie en warmtemeters
  - netwerk- en transportkosten
  - onderhoudskosten
  - dienstverleningskosten Techem
  - meetkosten

Wanneer krijg ik een afrekening Warmte?

Wij zijn wettelijk verplicht om de afrekening Warmte binnen een half jaar na de afrekenperiode te versturen. Ons streven is, om de afrekening in het eerste kwartaal te versturen.

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.Vul hier een actief e-mailadres in