Jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Is de huuraanpassing van 2019 inkomensafhankelijk?

In 2019 maakt Accolade geen gebruik van de inkomensgegevens bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer ontvangt u van ons bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Vóór 1 mei heeft u onze brief in huis. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing 2019. Wat kan ik doen?

Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kan tot 1 juli 2019. Het standaard bezwaarschriftformulier kunt u opvragen bij de Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl/ . Deze kunt u naar de verhuuders toesturen.

Heeft u een vraag over huurverhoging, huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail stellen aan Informatie Rijksoverheid.

 • Telefoon: bel 1400 op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur
 • E-mail: via het contactformulier op de website van Rijksoverheid

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 77 465 67 67.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing van 2019?

Voor 1 juli 2019 kunt u schiftelijk bezwaar bij ons maken. Het formulier hiervoor kunt u downloaden van de website https://www.huurcommissie.nl/. U kunt dit e-mailen naar contact@accolade.nl.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan alleen om de volgende redenen:

 • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huurverhoging.
 • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
 • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Vraagt Accolade advies aan de Huurdersbelangenverenigingen over de jaarlijkse huuraanpassing?

Accolade vraagt over de jaarlijkse huurverhoging altijd advies aan onze huurdersbelangenverenigingen.
Dit zijn:

 • Overlegpodium (De Bewonersraad + HBV Franeker) en
 • HO-STESS (HBV’s Sneek,Joure en Heerenveen)

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Elk jaar op 1 juli mogen de huurprijzen in Nederland aangepast worden volgens richtlijnen van de overheid.

Mijn huur is door de huuraanpassing 2019 boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor het aanvragen van huurtoeslag?

Komt uw huur door een huuraanpassing boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. 
Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl)

Wijzigen de servicekosten ook per 1 juli 2019 met de huuraanpassing?

Het kan zijn dat u servicekosten betaalt. Iedere maand betaalt u dan een voorschot voor bijvoorbeeld schoonmaak,

tuinonderhoud en elektriciteit van de algemene ruimten. In de huurspecificatie staan de oude en nieuwe voorschotbedragen genoemd.

Wij houden hierbij rekening met de flink stijgende energiekosten. In mei of juni ontvangt u van ons een

eindafrekening van het afgelopen jaar.

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huuraanpassing. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven dat door aan de Belastingdienst.

Wat is het percentage van de huuraanpassing van 2019?

Ieder jaar verhogen wij op 1 juli onze huurprijzen. Het ministerie biedt ons de ruimte om de huren dit jaar met maximaal 4,1 procent te verhogen.

Onze sociale huurwoningen krijgen, afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur, de volgende percentages:

 • huren die hoger zijn dan de streefhuur krijgen geen huuraanpassing, 0,00%
 • huren die ongeveer gelijk zijn aan de streefhuur, krijgen een huuraanpassing van 1,35 %
 • huren die lager zijn dan de streefhuur krijgen een huuraanpassing van 3,0%.

Parkeergelegenheden krijgen een huurverhoging gelijk aan de inflatie.
 

Zijn de bedragen voor het servicefonds en het glasfonds aangepast per 1 juli 2019?

Naast de huur betaalt u meestal ook voor het glas- en servicefonds. Het tarief voor het glasfonds en het servicefonds vindt u in de bijlage van de huuraanpasssingsbrief.

Hoe komt mijn woning aan de woningwaarderingspunten?

Het puntensysteem voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning weer. Bij het punten aantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. De punten staan vermeld in de beleidsboeken die horen bij het waarderingsstelsel.

 

Waar kan ik meer uitleg vinden over de jaarlijkse huuraanpassing 2019 vinden?

In onderstaand document vindt u de uitleg over de jaarlijkse huuraanpassing 2019. Op verzoek kunt u dit ook toegestuurd krijgen.


Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.Vul hier een actief e-mailadres in