Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Waar kan ik meer informatie vinden over de jaarlijkse huurverhoging?

In bijgaand document vindt u de uitleg over de jaarlijkse huurverhoging 2018. Op verzoek kunt u dit ook toegestuurd krijgen.

Is de huurverhoging van 2018 inkomensafhankelijk?

In 2018 maakt Accolade geen gebruik van de inkomensgegevens bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer ontvangt u van ons bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Vóór 1 mei heeft u onze brief in huis. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging 2018. Wat kan ik doen?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot 1 juli 2018. Het standaard bezwaarschriftformulier kunt u opvragen bij de Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl/ .

Heeft u een vraag over huurverhoging, huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail stellen aan Informatie Rijksoverheid.

 • Telefoon: bel (0800) - 488 7243 op werkdagen van 8.00 - 20.00 uur
 • E-mail: via het contactformulier op de website van Rijsoverheid

Belt u vanuit het buitenland? Bel dan +31 77 465 67 67.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2018?

Voor 1 juli 2018 kunt u schiftelijk bezwaar bij ons maken. Het formulier hiervoor kunt u downloaden van de website https://www.huurcommissie.nl/

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan alleen om de volgende redenen:

 • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huurverhoging.
 • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
 • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
 • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Vraagt Accolade advies aan de Huurdersbelangenverenigingen over de jaarlijkse huurverhoging?

Accolade vraagt over de jaarlijkse huurverhoging altijd advies aan onze huurdersbelangenverenigingen.
Dit zijn:

 • Overlegpodium (De Bewonersraad + HBV Franeker) en
 • HO-STESS (HBV’s Sneek,Joure en Heerenveen)

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Elk jaar op 1 juli mogen de huurprijzen in Nederland aangepast worden volgens richtlijnen van de overheid.

Mijn huur is door de huurverhoging 2018 boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor het aanvragen van huurtoeslag?

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. 
Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Meer informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl)

Wijzigen de servicekosten ook per 1 juli 2018 met de huurverhoging?

Het kan zijn dat u iedere maand een voorschot betaalt voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud en glasbewassing. Dit zijn servicekosten. In de huurspecificatie bij de huurverhogingsbrief staan de oude en nieuwe voorschotbedragen genoemd. In mei of juni ontvangt u van ons een eindafrekening van het afgelopen jaar.

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven dat door aan de Belastingdienst.

Wat is het percentage van de huurverhoging van 2018?

Ieder jaar verhogen wij op 1 juli onze huurprijzen. Het ministerie biedt ons de ruimte om de huren dit jaar met maximaal 3,9 procent te verhogen.

Onze sociale huurwoningen krijgen, afhankelijk van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur, de volgende percentages:

 • huren die hoger zijn dan de streefhuur krijgen geen huurverhoging,
 • huren die ongeveer gelijk zijn aan de streefhuur, krijgen een huurverhoging van 1,4 % (= inflatie) en
 • huren die lager zijn dan de streefhuur krijgen een huurverhoging van 3%.
   

Zijn de bedragen voor het servicefonds en het glasfonds aangepast per 1 juli 2018?

Naast huur betaalt u meestal ook voor het glas- en servicefonds. Het tarief voor het glasfonds blijft € 0,90 per maand en het servicefonds blijft € 4,00 per maand.


Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.