Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Zijn de bedragen voor het servicefonds en het glasfonds aangepast per 1 juli 2018?

Naast huur betaalt u meestal ook voor het glas- en servicefonds. Het tarief voor het glasfonds blijft € 0,90 per maand en het servicefonds blijft € 4,00 per maand.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Servicekosten zijn kosten voor de leveringen en diensten. Deze kosten betaalt u naast de (kale) huurprijs en rekenen wij jaarlijks met u af. Voorbeelden van servicekosten zijn: elektra, water en schoonmaakkosten.
In uw huurcontract vindt u de leveringen en diensten die wij in rekening brengen.

Wanneer wordt de afrekening servicekosten verstuurd?

U ontvangt voor 1 juli de afrekening servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Waarom ontvang ik jaarlijks een afrekening servicekosten?

De afrekening servicekosten berekenen wij aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. Vooraf maakten we een inschatting van de kosten en stelden we een voorschot vast. Soms zijn de werkelijke kosten hoger. Dan betaalt u een bedrag aan ons. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan ontvangt u een bedrag van ons terug, binnen twee weken. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekenen wij het tegoed hiermee. 

Ik woon in een appartementencomplex. Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de servicekosten voor één juli van het volgende jaar. Wij kunnen niet direct met u afrekenen, omdat de totaal af te rekenen kosten dan nog niet bekend zijn. U ontvangt de afrekening tegelijk met de huurders.

Het lukt mij niet om de afrekening servicekosten in een keer te betalen. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met ons incassoteam. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 0513-433 633.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Voorbeelden van servicekosten zijn:

  • elektra
  • water
  • schoonmaakkosten

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor iedereen die wel warmte geleverd krijgt maar niet beschikt over een eigen ketel in de woning. Het gaat in de praktijk om woningen die via blokverwarming warmte geleverd krijgen. De bewoners ontvangen jaarlijks van ons een afrekening voor de Warmte.

Wanneer wijzigt de hoogte van het voorschotbedrag?

Het kan zijn dat u geld van ons terugkrijgt of dat u geld moet bijbetalen. Soms passen we om die reden het voorschotbedrag aan. Deze wijziging voeren we dan tegelijk door met de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli.

Ik wil mijn (juiste) rekeningnummer doorgeven voor de terugbetaling van de servicekosten.

Geef dit binnen drie werkdagen aan ons door.


Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.