Bestuursreglement & remuneratierapport

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van Accolade zijn vastgelegd in ons bestuursreglement.

Volgens de Governancecode Woningcorporaties doet de Remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur in de praktijk is gebracht.

U kunt het bestuursreglement en het remuneratierapport over 2018 nalezen.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.