Nieuws

Niewsberichten overzicht

Buurtmakers - onderzoek naar actief burgerschap

Buurtmakers is een leer- en onderzoekstraject dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doorliepen. Hierin onderzochten we wat er op het gebied van bewonersinitiatieven speelt in onze wijken. Welke vragen onderzochten wij? We stelden ons de vragen: hoe herkennen wij actief burgerschap? Hoe kunnen wij actief burgerschap...

Start verduurzaming 125 woningen wijk De Swetten in Drachten

De komende jaren investeren wij in het energiezuinig maken van onze woningen. Momenteel verduurzamen wij ruim 1100 woningen in ons werkgebied. In 2020 hebben deze woningen gemiddeld energielabel B. Samen met onze huurders zetten wij deze duurzame stappen. Vandaag starten we in Drachten met het energiezuinig maken van 125 woningen in de wijk De Swetten.

Asbestsanering portieken Sneek afgerond

Wij rondden afgelopen maand de asbestsanering in portieken van flats aan de Liaukemastraat en Hein Doekesstraat in Sneek af. Sinds februari onderzochten we 12 portieken. Hoe verliep dit?

Accolade kijkt bij jaarlijkse huurverhoging naar kwaliteit woning

Ieder jaar verhogen wij op 1 juli onze huurprijzen. Het ministerie biedt ons de ruimte om de huren dit jaar met maximaal 2,8 procent te verhogen. Dit jaar is de huurverhoging niet afhankelijk van het inkomen. In plaats daarvan kijken we naar de kwaliteit van woningen in relatie tot de huurprijs. Dit heet de huursombenadering. Wat is de...

Accolade maakt huren betaalbaar voor jongeren!

We willen huurwoningen graag betaalbaar houden. Ook voor jongeren. Voor een aantal woningen is daarom vanaf 1 april jongerenkorting mogelijk. Ben je tussen de 18 en 23 jaar oud? Dan is dit voor jou vast mogelijk! Hoe kom ik in aanmerking voor jongerenkorting? De jongerenkorting geldt voor woningen met een huurprijs vanaf € 414,02. Sta je bij ons...

Start voorbereidingen nieuwbouw Nachtegaalstraat Drachten

We zijn bezig met de voorbereidingen om een nieuw appartementencomplex te bouwen aan de Nachtegaalstraat in Drachten. Deze week begonnen we met de sloop van het deel dat na de explosie bleef staan. Rond de zomer verwachten we te starten met de nieuwbouw. voorlopige ontwerpen met aanzicht vanaf Nachtegaalstraat en aanzicht vanaf Noordkade. En...

Wij rijden duurzaam op GTL

Sinds deze week rijden twee bedrijfsauto’s van Accolade op de brandstof GTL (Gas-to-liquid). GTL is schoner en duurzamer dan gewone brandstof. Het is een proef voor ongeveer een half jaar. Wij hebben duurzaamheid omarmd. Het was dan ook een logische keuze om bij de vervanging van onze bussen te kijken naar duurzame alternatieven. De voordelen van...

Lange West eerste duurzame ‘NOM’ flat

Wij zijn gestart met de verduurzaming van het appartementencomplex Lange West 70 t/m 92 in Drachten. Het wordt de eerste flat die wij helemaal ‘NOM’ maken. ‘NOM’ staat voor ‘Nul op de Meter’. Een NOM-woning wekt evenveel energie op, als de bewoner gemiddeld over een heel jaar gebruikt om zijn woning te verwarmen en voor huishoudelijk gebruik. Op...

Fries zorgvastgoed nog beter in beeld met 2e editie Woonzorgatlas Fryslân

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt Platform GEEF samen met het Fries Sociaal Planbureau in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet. Samen met 11 Friese collega-woningcorporaties is het zorgvastgoed in kaart gebracht. In deze tweede editie van de Woonzorgatlas is heel praktisch het aanbod en de vraag naar wonen met zorg weergegeven. Deze editie geeft inzicht in 166 zorgcomplexen en ruim 25.000 woningen in Friesland.

Verloop asbestonderzoek flats in Sneek

Wij zijn bezig met asbestonderzoek in portieken van flats aan de Liaukemastraat en Hein Doekesstraat. Dit doen wij omdat we in een inpandige garagedeur niet-hechtgebonden asbest aantroffen. Omdat we niet weten of er meer asbestdeeltjes aanwezig zijn in de aansluitende ruimtes startten we een onderzoek.