Nieuws

Niewsberichten overzicht

Lange West eerste duurzame ‘NOM’ flat

Wij zijn gestart met de verduurzaming van het appartementencomplex Lange West 70 t/m 92 in Drachten. Het wordt de eerste flat die wij helemaal ‘NOM’ maken. ‘NOM’ staat voor ‘Nul op de Meter’. Een NOM-woning wekt evenveel energie op, als de bewoner gemiddeld over een heel jaar gebruikt om zijn woning te verwarmen en voor huishoudelijk gebruik. Op...

Fries zorgvastgoed nog beter in beeld met 2e editie Woonzorgatlas Fryslân

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt Platform GEEF samen met het Fries Sociaal Planbureau in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet. Samen met 11 Friese collega-woningcorporaties is het zorgvastgoed in kaart gebracht. In deze tweede editie van de Woonzorgatlas is heel praktisch het aanbod en de vraag naar wonen met zorg weergegeven. Deze editie geeft inzicht in 166 zorgcomplexen en ruim 25.000 woningen in Friesland.

Verloop asbestonderzoek flats in Sneek

Wij zijn bezig met asbestonderzoek in portieken van flats aan de Liaukemastraat en Hein Doekesstraat. Dit doen wij omdat we in een inpandige garagedeur niet-hechtgebonden asbest aantroffen. Omdat we niet weten of er meer asbestdeeltjes aanwezig zijn in de aansluitende ruimtes startten we een onderzoek.

Start verhuur tijdelijke woningen voor jongeren aan Stationsweg

Wij zijn gestart met het bouwen van 24 tijdelijke woningen aan de Stationsweg in Drachten. Het zijn woningen voor een- of twee persoonshuishouden(s) met een slaapkamer. De woningen zijn specifiek voor jongeren van 18 t/m 27 jaar. Ook de verhuur is begonnen.

Presentatie plan voor tijdelijke woningen in Sneek

Afgelopen donderdagavond 9 februari waren wij aanwezig bij de inloopavond van de gemeente Súd-west Fryslân. Tijdens deze bijeenkomst waren een aantal ontwikkelingen in de wijk Tinga onderwerp van gesprek. Wij presenteerden de plannen voor tijdelijke woningen in deze wijk. Het werd een druk bezochte avond en we ontvingen veel positieve reacties op het plan.

Geslaagde open dag van ons verduurzaamde kantoorpand

Zaterdag 4 februari openden wij de deuren van ons vernieuwde en energiezuinige kantoorpand in Heerenveen. We verwelkomden, samen met onze verbouwingspartners Van Wijnen, Technion, Pranger en Rosier en Studio Oak, 's middags ruim 450 bezoekers. En 's morgens zo'n 250. Een zeer geslaagde dag.

Leer- en onderzoekstraject Buurtmakers - update

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doen we sinds eind 2016 een leer- en onderzoekstraject naar actief burgerschap. We noemen het 'Buurtmakers'. Benieuwd hoe ver we zijn? Lees  hier de update. Zeggenschap Onze overtuiging is dat als het gaat om woonwensen onze klant de expert is. Huurders die invloed hebben, waarderen hun...

Zaterdag 4 februari open dag Accolade

Zaterdag 4 februari 2017       13.00- 16.00 uurLocatie Open dag: Heerenveen, Van Kleffenslaan 5. #Duurzaam& energiezuinig#Bewust Werken#Ontmoeten In 2016 onderging ons kantoorpand in Heerenveen een grondige verbouwing. Het monumentale schoolgebouw uit 1958 maakten we energiezuiniger en duurzamer. Van old school naar new school dus!  Ook...

We maken prestatieafspraken met gemeenten

De afgelopen twee weken ondertekenden we de prestatieafspraken bij de gemeente Smallingerland, de gemeente Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren. In deze overeenkomsten gaat het om de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen in een gemeente voor het jaar 2017. Ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden afspraken gemaakt. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente. Deze prestatieafspraken maken we samen met huurdersorganisaties en collega-corporaties.

De Hertog wint publieksprijs Vredeman de Vries

Gezondheidscentrum De Hertog in Franeker won deze week de publieksprijs van Vredeman de Vries. Dit jaar werd voor de negende keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgeloofd. De prijs is een initiatief van de provincie Fryslân en ARK Fryslân. ARK Fryslân is het centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit. De prijs is voor...