Accolade en de nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet gaat over het veilig omgaan met persoonsgegevens en geldt voor de hele EU.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens van personen zijn gegevens die terug te leiden zijn naar één persoon. Bijvoorbeeld: naam, adres, foto, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, vingerafdruk of bankrekeningnummer.

 

Wat is nu veranderd?

Met de nieuwe AVG worden uw rechten uitgebreid. U heeft nu het recht om:

  • persoonsgegevens mee te nemen. Bijvoorbeeld van de ene naar de andere instantie;
  • onder voorwaarden uw gegevens te laten wissen.

 

Welke rechten blijven bestaan?

Er zijn ook rechten die al golden onder de oude wet, zoals het recht op:

  • inzage;
  • wijzigen van persoonsgegevens;
  • minder gegevens te laten verwerken;
  • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

Welke maatregelen nemen wij?

Natuurlijk willen we zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij vinden het belangrijk om te voldoen aan de AVG. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze taken als sociale verhuurder uit te voeren. De maatregelen die wij onder andere hebben genomen zijn:

 

Wilt u meer weten?

Meer informatie en uitleg over de AVG vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden die bij bepaalde rechten gelden. De AP ziet landelijk toe, adviseert en geeft voorlichting op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Op onze website vindt u veelgestelde vragen, een privacyverklaring en meer informatie over dit onderwerp. Kijk op www.accolade.nl/avg en www.accolade.nl/privacy.

 

Naar het overzicht