Aedes-benchmark geeft ons een stabiele indruk

Accolade nam deel aan de benchmark 2017 van brancheorganisatie Aedes. De vierde editie van de benchmark geeft een stabiele indruk van onze prestaties ten opzichte van vorig jaar. We zijn bewust met onze uitgaven en kosten bezig. En het verbeteren van onze dienstverlening werpt zijn vruchten af. Wat betreft duurzaamheid hebben we nog grote stappen te zetten.

Met de benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Zo weten we steeds beter hoe we ons werk doen in relatie tot andere corporaties. Huurders van 303 woningcorporaties, waaronder Accolade, gaven een rapportcijfer over de dienstverlening van hun corporatie. De scores bepalen per onderdeel of we in categorie A, B of C vallen.

Wat zijn onze resultaten?

We scoren voor het Huurdersoordeel dit jaar weer beter, hoog in de categorie B. Op bedrijfslasten scoren we net als vorig jaar in de categorie A. Daar zijn we zeker tevreden mee. Aan het onderdeel Onderhoud en Verbetering doen we dit jaar voor het eerst mee. Hierop scoren we in de CB-categorie. Hier herkennen we ons niet in. Daarom gaan we onderzoeken op welke manier onze gegevens tot deze score leiden. Ook op Duurzaamheid scoren we met een C beneden onze verwachting. Daar zijn we al stevig mee aan de slag.

Hoe beoordelen huurders onze dienstverlening?

Huurders gaven ons een totaalscore van 7,6. Het landelijk gemiddelde is 7,5. We zijn al dicht bij de A categorie. Onze nieuwe huurders geven ons een 7,7. Zij zijn 0,1 punt tevredener dan vorig jaar. De score van huurders met een reparatieverzoek komt uit op een 7,8. Ook hier stijgen we licht ten opzichte van de vorige benchmark. Toen kregen we een 7,6. De vertrokken huurders kwamen uit op een 7,4. Vorig jaar was dat een 7,3.

Hoe zorgen we voor lage kosten?

Onze beïnvloedbare bedrijfslasten per woning gingen iets omhoog. Dit komt vooral door investeringen die we deden in ICT. Met 723 euro per woning ten opzichte van landelijk 790 euro, doen we het nog steeds erg goed. Betaalbaarheid is een belangrijk thema in onze visie voor het jaar 2020. Daar hoort een kostenbewuste houding bij. Daarom blijven we inzetten op een koers met minder uitgaven aan personeel, huisvesting en slimmer werken.

Waar zit onze uitdaging?

Op gebied van Duurzaamheid gaan we nu meters maken. Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze organisatievisie. We werkten dit jaar aan een plan van aanpak. De komende jaren gaan we op Duurzaamheid een inhaalslag maken. Ook in onze dienstverlening willen we de stijgende trend doorzetten. Onze ambitie is nog steeds een A. Klantgerichtheid en klantwaarde blijven belangrijk.
Daarnaast gaan we samen met Aedes en de Vereniging van Friese Woningcorporaties in gesprek om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Naar het overzicht