Aedes-benchmark: opnieuw stabiele indruk van onze prestaties

Voor de vijfde keer deden we mee aan de benchmark van brancheorganisatie Aedes. De resultaten uit deze lustrumeditie geeft ons opnieuw een stabiel beeld. Dit zien we terug in de tevredenheid van onze klanten. De uitslag bevestigt ook dat we goed en bewust met onze uitgaven en kosten bezig zijn. Als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van woningen lopen we voorop. Onze duurzame ambitie vraagt opnieuw alle aandacht en inzet.

Met de benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Zo weten we steeds beter hoe we ons werk doen in relatie tot andere corporaties. Huurders van 291 woningcorporaties, waaronder Accolade, gaven een rapportcijfer over de dienstverlening van hun corporatie. De scores bepalen per onderdeel of we in categorie A, B of C vallen. 

Wat zijn onze resultaten?

We scoren voor het Huurdersoordeel dit jaar gelijk aan 2017. In de categorie B. Op bedrijfslasten scoren we net als vorig jaar in de categorie A. Daar zijn we wederom tevreden mee. Aan het onderdeel Onderhoud en Verbetering doen we dit jaar voor de tweede keer mee. Hierop scoren we opnieuw in de CB-categorie. We zijn bezig met een grondige analyse om tot verbeterpunten te komen. Op duurzaamheid scoren we wederom een C. We staan aan de vooravond van forse extra investeringen in duurzaamheid. In de categorie Beschikbaarheid en Betaalbaarheid vallen we in de A-categorie. Daar zijn we trots op. Want daar zetten wij ons dagelijks voor in: betaalbare, kwalitatief goede woningen.

Hoe beoordelen huurders onze dienstverlening?

Huurders gaven ons een totaalscore van 7,6. Dat is gelijk aan vorig jaar. Er wordt gemeten op drie processen. Onze nieuwe huurders geven ons een 7,6 en vertrokken huurders een 7,3. Voor beide groepen scheelt dat 0,1 met vorig jaar. De lancering van een nieuwe website voor woningzoekenden (www.frieslandhuurt.nl) gaat ons helpen om de tevredenheid verder te verbeteren. De score van huurders met een reparatieverzoek komt uit op een 7,8. Dit is gelijk aan 2017. Klantgerichtheid en klantwaarde blijven belangrijk. We maakten een goede stap door de meting van de klanttevredenheid te vernieuwen. Dit doen we nu continue waardoor we dagelijks inzicht hebben in de vragen en mening van onze klanten. Zo kunnen we direct actie ondernemen als dat nodig is. Het nieuwe jaar grijpen we aan om te onderzoeken op welke punten onze klanten het graag anders zien en waar we het verschil kunnen maken in een betere dienstverlening. 

Hoe zorgen we voor lage kosten?

Onze beïnvloedbare bedrijfslasten per woning gingen opnieuw omlaag. Met € 688, = per woning ten opzichte van landelijk 764 euro, doen we het nog steeds goed. Betaalbaarheid is en blijft een belangrijk thema. Daar hoort een kostenbewuste houding bij. Het helpt dat we dit terugzien in deze daling. Daarom blijven we inzetten op de koers: meer met minder. 

Waar zit onze uitdaging?

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze organisatievisie. We zetten al zeker stappen. Dat zien we ook terug in het prestatieveld Duurzaamheid. We gaan nu meters maken en maakten een plan van aanpak. Per complex hebben we nu in kaart wat de duurzame opgave is. We staan aan de vooravond van forse extra investeringen in duurzaamheid. Zo investeren we in het nieuwe jaar 21 miljoen euro in duurzame maatregelen. Dit is het dubbele als het jaar daarvoor.

Naar het overzicht