Balkononderzoeken afgerond

Sinds januari van dit jaar onderzocht KPMS Bouwadvies in opdracht van ons 614 balkons. De onderzoeken zijn nu afgerond. De inspectie is een gevolg van een landelijk onderzoek. Bij flats van vóór 1975 bestaat een kleine kans dat de balkons niet voldoen aan de huidige veiligheidseisen in het Bouwbesluit. Corporaties zijn verplicht onderzoek te doen naar deze balkons na een gebeurtenis in Leeuwarden. In 2011 stortten hier een aantal galerijen van een flat plotseling in.

Veiligheid voorop

Wij hebben 16.000 huurwoningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Hiervan hebben we 614 woningen in bezit, met balkons van voor 1975. Steekproefsgewijs lieten we de balkons streng keuren. ‘Veiligheid vinden wij erg belangrijk. We onderzochten dan ook niet alleen de balkons van galerijflats, maar ook balkons van woningen’, vertelt Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder Klant & Huis van Accolade.

De uitslagen

Ruim 83 procent van de balkons zijn goedgekeurd. Slechts twee balkons werden direct afgekeurd. Wij plaatsten hier nog dezelfde dag stempels om de balkons te ondersteunen. Inmiddels zijn deze balkons hersteld. Van de overige 97 afgekeurde balkons maakten we uit voorzorg de toegang naar de balkons tijdelijk dicht. Hier is geen direct gevaar. Ook zijn er 203 balkons, waarvan de balkonrand een zware belasting niet aankan. Het gaat dan om een belasting van 500 kilo of zwaarder. Bewoners met deze balkons mogen geen spullen met een verhuislift verhuizen via hun balkon. Verder kunnen ze het balkon gewoon gebruiken.

Hoe nu verder?

Op dit moment bekijken we welke aanpassingen nodig zijn per woning. Sommige balkons gaan we verstevigen. Andere balkons vernieuwen we helemaal. De herstelkosten schatten we op ruim € 700.000. Ons streven is om nog dit jaar alle afgekeurde balkons te herstellen. De balkons die goedgekeurd zijn, maar waarvan de balkonrand niet helemaal in orde is, herstellen we begin 2018.

Naar het overzicht