Buurtmakers - onderzoek naar actief burgerschap

Buurtmakers is een leer- en onderzoekstraject dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doorliepen. Hierin onderzochten we wat er op het gebied van bewonersinitiatieven speelt in onze wijken.

Welke vragen onderzochten wij?

We stelden ons de vragen: hoe herkennen wij actief burgerschap? Hoe kunnen wij actief burgerschap ondersteunen en stimuleren? Wat vraagt actief burgerschap van ons? En wat vraagt het van onze medewerkers die met huurders samenwerken?

De uitkomsten van het onderzoek

We zijn nu het onderzoeksrapport aan het afronden. Met de uitkomsten van het onderzoek denken wij onze rol nog beter te vervullen. Ook leerden we hoe we hier als woningcorporatie mee om kunnen gaan. Meer weten? In de nieuwsbrief van mei leest u alvast vijf lessen.

Naar het overzicht