Nieuwe plek voor visdiefjes Sikkemahûs

Jarenlang hadden bewoners van het Sikkemahûs in De Westereen last van visdiefjes op hun woongebouw. Afgelopen jaar broedden er maar liefst 57 paartjes op het platte dak. De vogels zorgden voor flink wat overlast. Gelukkig is er nu een nieuwe broedplek. Voor de visdiefjes lieten we een drijvend broedeiland maken in natuurgebied De Zwagermieden.

 

Beschermde vogels

Visdiefjes zijn beschermd. Ondanks de overlast die ze veroorzaken, mochten we het dak van het woongebouw niet zomaar ongeschikt maken om op te broeden. Bewoners werden aangevallen door de vogels. En ze zorgden dagelijks voor vieze auto’s en smerige ramen. Samen met Provincie Fryslân gingen we in juli 2018 langs bij de bewoners in het Sikkemahûs. We bekeken de situatie ter plaatse en gingen aan de slag met een ontheffing. Deze ontheffing kregen we, als we op zoek gingen naar een andere broedplek voor de vogels.

 

De nieuwe plek

Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga deed onderzoek. Ook gingen we in overleg met Staatbosbeheer. Uiteindelijk kozen we De Zwagermieden als nieuwe broedplek. De plek is gunstig, omdat het niet ver van het Sikkemahûs ligt. Visdieven zochten al in deze omgeving naar voedsel. En voedsel is hier volop te vinden.

 

Het broedeiland

Het broedeiland bestaat uit kunststof onderdelen en is ongeveer 150 m2 Op het eiland ligt een laag grind en schelpen. Hiermee ontstaat een geschikte broedplek. Ook liggen er stukken rioolpijp. Zo kunnen de jongen beschutting vinden tegen de zon en vijanden zoals roofvogels. We verwachten dat de visdieven de nieuwe broedlocatie snel ontdekken. In Zeeland is eerder al een broedvogeleiland geplaatst. Hier blijkt het systeem goed te werken.

 

Mooie oplossing

Met de komst van het eiland verwachten we dat er een einde aan de overlast voor de bewoners komt. En we zorgen hiermee voor een belangrijk stukje natuurbehoud. De aanleg van het broedeiland is een samenwerking tussen Accolade, Staatsbosbeheer, ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Provincie Fryslân en Stichting Kustbroedvogelfonds.

Broedeiland visdiefjes De Westereen Sikkemahus

visdief

Naar het overzicht