Nieuwe prestatieafspraken met gemeenten

De afgelopen weken ondertekenden we de prestatieafspraken met de gemeente Smallingerland, de gemeente Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren. In deze overeenkomsten gaat het om de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen in een gemeente voor het jaar 2018. Ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen maakten we afspraken. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente. Deze prestatieafspraken maken we samen met huurdersorganisaties en collega-corporaties.

Hoe komt een prestatieafspraak tot stand?

De gemeenten maken elk voorjaar een woonvisie voor hun gebied. Hierin geven ze aan wat ze van de corporaties verwachten. Het maakt duidelijk wat er in een gemeente nodig is. En wat er door de samenleving van ons verwacht wordt. Vervolgens brachten wij in de zomer een 'bod' uit. Dit bod is een overzicht van onze activiteiten en investeringen voor het jaar 2018 in die gemeente. Dit najaar hebben we per gemeente gesprekken gevoerd over dit bod. Daarna maakten we de prestatieafspraken. Hiermee realiseren we samen de woonvisie in een gemeente. Deze maand worden de prestatieafspraken rondgemaakt.

Met welke gemeenten maken wij prestatieafspraken?

We maken de prestatieafspraken met elke gemeente waar wij meer dan honderd woningen hebben. Dit gaat voor ons om gemeenten De Fryske Marren, Franekeradeel, Heerenveen, Smallingerland, Súdwest Fryslân en Tytsjerksteradiel.  

In welke gemeente zijn de prestatieafspraken rond?

  • gemeente Smallingerland; ondertekening vond plaats op dinsdag 21 november 2017. Zie het bericht in Breeduit van donderdag 30 november.
  • gemeente Heerenveen; ondertekening vond plaats op dinsdag 28 november. Zie het nieuwsbericht op de website van Gemeente Heerenveen.
  • gemeente De Fryske Marren; ondertekening vond plaats op dinsdag 5 december. Zie bericht op de website van De Fryske Marren (zie foto hieronder)

Naar het overzicht