Nieuwe provinciale klachtencommissie

Samen met de andere Friese woningcorporaties kozen we ervoor om per 1 januari de behandeling van klachten in handen te leggen van een Provinciale klachtencommissie. Dit is efficiënter en komt de onafhankelijkheid van de commissie ten goede.  

Heeft u een klacht?
De eerste stap is om een klacht door te geven aan ons. Dit kan op verschillende manieren.

Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door Accolade? Dan kunt u terecht bij deze klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Deelnemende woningcorporaties aan de provinciale klachtencommissie:

  • Accolade
  • De Bouwvereniging
  • Elkien
  • Lyaemer wonen
  • Thús wonen
  • Wonen Noordwest Friesland
  • Wonen Zuidwest Friesland
  • Woningstichting Westellingwerf
  • WoonFriesland
Naar het overzicht