Ontheffing Wet natuurbescherming

Wij hoeven vanaf nu niet meer bij elke woningverbetering van een wooncomplex een ontheffing aan te vragen. We krijgen een ontheffing van de provincie op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze geldt voor de komende tien jaar.

Wet natuurbescherming

Verblijfplaatsen van (ruige) dwergvleermuizen en laatvliegers, en nesten van huismussen en gierzwaluwen mogen niet verstoord, beschadigd of weggehaald worden. Dat staat in de Wet Natuurbescherming. We krijgen hiervoor de komende tien jaar een ontheffing. Er zijn wel een aantal regels waaraan we ons moeten houden. Zo geldt de ontheffing alleen wanneer er kleine aantallen van bovengenoemde vogels of vleermuizen in het wooncomplex zijn. Dus maximaal 0,5% van de geschatte Friese populatie.

 

Hoe gaan we hiermee om als we woningen verbeteren?

We zorgen ervoor dat de vogels en vleermuizen zo weinig mogelijk last hebben van isoleer- en verbeterwerkzaamheden. We doen deze bijvoorbeeld deels, anders, niet of op een ander moment. Bijvoorbeeld buiten de winterslaapperiode, het broedseizoen of de periode dat de dieren jongen hebben. Ook vervangen we holtes in huizen die verloren gaan door kunstholtes.

 

Natuurbehoud
Directeur-bestuurder Jeriça Hartholt is enthousiast over de ontheffing: ‘Wij zijn voor natuurbehoud, het is onderdeel van onze organisatievisie. We verbeteren en verduurzamen 60 tot 80 wooncomplexen per jaar. Onze huizen hebben naast huurders ook andere bewoners. Die koesteren we ook. Jaarlijks plaatsen we ruim 800 nestkasten voor vogels en vleermuizen. Zo houden we de populaties in stand. De ontheffing maakt onze processen eenvoudiger en overzichtelijker. Het levert een snellere doorlooptijd op van plan tot uitvoering.’

 

Tien jaar
De ontheffing geldt voor tien jaar. Ieder jaar onderzoeken we met de provincie Fryslân of we deze werkwijze moeten aanpassen. Dat kan op ieder moment, als daar aanleiding voor is.

 

Naar het overzicht