Oproep VFW, huurdersbelangenverenigingen en VFG aan kabinet: zet heffingen corporaties om in duurzame investeringen voor huurder en woningzoekende

Naar aanleiding van een nieuwe lastenverzwaring voor woningcorporaties met de introductie van de ATAD waren de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW), Friese huurdersbelangenverenigingen en Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) het erover eens dat het tijd werd om samen de noodklok te luiden. "Investeer de heffingen en belastingen in betaalbare en duurzame huurwoningen, krimpgebied en leefbare buurten en wijken voor huurders en woningzoekenden," dat is de oproep van de partijen. Dit voorstel legden zij deze week per brief voor aan het kabinet en de fractievoorzitters. 

Huurders en woningzoekenden de dupe – 3 maanden huur naar Den Haag
Al jaren verhoogt het kabinet de belastingen voor woningcorporaties. Met de maatregel ATAD komt daar weer een lastenverzwaring bij. Brancheorganisatie Aedes berekende dat tot 2021 de Nederlandse corporaties 1 miljard meer gaan betalen aan belastingen. Ieder jaar weer. Er gaat straks per huurwoning ongeveer 3 maanden huur rechtstreeks naar Den Haag. Dit geld kan niet geïnvesteerd worden in duurzame huizen, buurten en wijken. Huurders en woningzoekenden zijn de dupe. Huurders moeten langer wachten op een verduurzaamde woning. Woningzoekenden wachten langer op een woning omdat corporaties niet snel genoeg nieuwe woningen kunnen bouwen terwijl de vraag toeneemt.

Wat betekenen de lastenverzwaringen op hoofdlijnen voor de Friese corporaties?
De negen woningcorporaties die aangesloten zijn bij de Vereniging van Friese Woningcorporaties verhuren samen ruim 75.000 huurwoningen. De gezamenlijke investering voor het verduurzamen en sloop nieuwbouw van dit bezit is ruim 3,7 miljard tot 2040. Door de stijging van de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting neemt de investeringsruimte met 925 miljoen af. Hierdoor er 18.500 minder woningen worden verduurzaamd of 5800 woningen minder nieuwgebouwd.

Duurzame woningen van belang voor betaalbare huren
Door alle belastingen die corporaties moeten afdragen, is er minder geld om te investeren in het verduurzamen van bestaande huurwoningen en het slopen van gedateerd bezit voor vervangende duurzame nieuwbouw. Duurzame woningen zijn van belang voor een goed milieu, maar ook om het wonen betaalbaar te houden. Met duurzame woningen verlagen corporaties de energielasten en daarmee de woonlasten. Het kabinet wil dat in 2050 alle huurwoningen CO2-neutraal zijn. Met het verzwaren van de lasten van corporaties zet het kabinet zelf een streep door de haalbaarheid van haar duurzaamheidsambities.

VFW, Friese huurdersbelangenverenigingen en VFG willen investeringsafspraken maken voor huurder en woningzoekende
VFW, Friese huurdersbelangenverenigingen en VFG deden vorige week een gezamenlijk voorstel aan het kabinet: Verzwaar de lasten niet, integendeel verlaag ze.  Maak in ruil daarvoor afspraken hoe heffingen en belastingen omgezet kunnen worden in een investeringsvliegwiel. Dan is er geld genoeg om de gezamenlijke ambities op gebied van duurzaamheid en nieuwbouw waar te maken. Goed voor het milieu, goed voor de doorstroom op de woningmarkt, goed voor leefbare buurten en wijken en bovenal goed voor de huurders die kunnen betaalbaar kunnen wonen in duurzame huizen.

In juni wordt de invoering van de ATAD behandeld in de Tweede Kamer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrondinformatie - wat betalen corporaties?

Landelijk betalen corporaties:

  • Verhuurdersheffing: deze heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Door de oplopende huizenprijzen is de WOZ-waarde flink gestegen. De verhuurdersheffing is een percentage van de WOZ-waarde en stijgt dus fors. De verwachting is dat deze heffing door de stijging van de huizenprijzen oploopt naar boven de 2 miljard in 2020.
  • Vennootschapsbelasting & ATAD: Corporaties zijn uitzonderlijke organisaties, we hebben meer leningen uitstaan en maken door onze betaalbare huren een lage echte winst. Voor ons pakt de ATAD daardoor negatief uit. Met de komst van de ATAD mogen we de rentekosten slechts beperkt van de winst aftrekken. Dit kost de sociale huursector nog eens 300 miljoen per jaar. Dit bedrag komt bovenop de stijging van de vennootschapsbelasting voor komende jaren naar 600 miljoen.

In deze factsheet van Aedes vindt u de onderbouwing van deze cijfers.

 

Naar het overzicht