Waarschuwing voor woningzoekenden app 'Hûs'

Waarschuwing! Er is op dit moment een app in omloop met de naam Hûs. Er wordt ten onrechte de indruk gewekt dat u inlogt bij het woningaanbodsysteem van Accolade, Elkien of WoonFriesland. U zou op die manier kunnen reageren op vrijkomende huurwoningen. Wij ondersteunen deze app niet. Wij weten niet wat er gebeurt met uw gegevens als u inlogt via deze app. Wij adviseren u de app zo snel mogelijk te verwijderen. Als u de app al in gebruik heeft adviseren wij u om uw wachtwoord aan te passen door via onze gezamenlijke aanbodsite in te loggen. 

 

Naar het overzicht