Wat vindt u van uw woningcorporatie?

Wat vindt u van Accolade? Welk beeld heeft u bij ons? Wij horen graag hoe u hierover denkt. Daarom doen wij mee aan een onderzoek naar het imago van woningcorporaties. Dit onderzoek voert onze brancheorganisatie Aedes uit.

Vanaf dinsdag 6 juni ontvangen onze huurders die met een e-mailadres bij ons bekend zijn een e-mail met de vraag mee te doen aan een online vragenlijst. In deze vragenlijst komen thema’s aan bod als betrouwbaarheid, transparantie en dicht bij de huurder.
 
KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector voert namens Aedes het imago-onderzoek uit.  

Met dit onderzoek maken we inzichtelijk welk beeld huurders hebben van hun corporatie. Hierdoor kunnen we blijven werken aan ons maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwen en onze dienstverlening.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. 

Naar het overzicht