We maakten prestatieafspraken met gemeentes

De afgelopen  weken ondertekenden we de prestatieafspraken bij de gemeentes in ons werkgebied. In deze overeenkomsten gaat het om de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen in een gemeente voor het jaar 2019. Ook over energiebesparing, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen worden afspraken gemaakt. Hiermee geven wij aan welke bijdrage wij als woningcorporatie leveren aan de woonvisie van een gemeente. Deze prestatieafspraken maken we samen met huurdersorganisaties en collega-corporaties.

De gemaakte prestatieafspraken per gemeente zijn aan de rechterzijde van deze pagina te vinden.

Op de foto de betrokkenen bij het ondertekenen van de prestatieafspraken van gemeente De Fryske Marren.  V.l.n.r.: dhr. Woudt, dhr. Huisman, dhr. Swart, dhr. De Jong, mw. De Vries, dhr. Boerland, dhr Rekers.

Naar het overzicht