Wij maken geen winst

Vorige week las u misschien in de media dat de Woonbond zegt dat corporaties winst maken. Wij maken geen winst. Winst wordt verdeeld onder eigenaren of aandeelhouders. Dat is bij woningcorporaties niet het geval. Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Dat betekent dat elke euro die bij ons binnenkomt weer rechtstreeks terug gaat naar onze woningen. En daarmee onze huurders.

 

Waar geven wij ons geld aan uit?

Wij geven al ons geld uit aan goede huizen en fijne wijken en buurten. Denk aan nieuwe huurwoningen, onderhoud, leefbaarheid en energiebesparende maatregelen. De komende tijd investeren we in het verduurzamen van onze woningen. Hiermee zorgen we dat de woonlasten (huur en energie) ook in de toekomst beheersbaar en betaalbaar blijven. Verduurzamen doen we daarnaast om de uitstoot van C02 te beperken.

 

10% huurverlaging lost kwaliteit Friese huurwoningen niet op

De Woonbond roept om een 10 procent huurverlaging. Frank van den Broek van huurdersvereniging De bewonersraad zegt hierover: ‘Als dat in Friesland zou gebeuren, wat niet nodig is omdat de gemiddelde huurprijs in Friesland aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland, zou de kwaliteit van de woningen niet verbeteren. Voor de Friese huurders gaat het veel meer om die kwalitatieve verbeteringen dan een 10 procent verlaging en vervolgens blijven zitten met dezelfde lage kwalitatief woningen.’

Een uitgebreide reactie van huurdersvereniging De Bewonersraad leest u hier.

Onze directeur-bestuurder Rein Swart reageerde in de Leeuwarder Courant op het bericht van de Woonbond.

Bericht LC ruimte huurverlaging is gering

 

Naar het overzicht