Organisatie

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons het recht van iedereen. Daarvoor mag iedereen bij ons aankloppen. We hebben woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Met een zeer divers aanbod van ongeveer 16.000 betaalbare woningen kan iedereen bij ons terecht. Van alleenstaanden tot startende gezinnen, van jonge mensen met beperkingen tot zorgbehoevende ouderen, van fervente huurders tot potentiële kopers.

Wij zijn een onderneming die maatschappelijk verantwoord werkt op het gebied van de volkshuisvesting. Ons werkgebied is Friesland. Wij zijn lokaal verankerd en werken nauw samen met huurdersverenigingen, gemeenten en andere belanghouders.

Waar zitten we?

Ons hoofdkantoor en een baliepunt staan in Heerenveen. Daarnaast is er een baliepunt in Drachten, Sneek en Franeker.

 Baliepunt Sneek Baliepunt FranekerBaliepunt Drachten