Onze missie, visie en bestuur

missie

Voor iedereen passend en betaalbaar wonen bereikbaar maken op een plek waar je je thuis voelt. Dat  is onze missie. We staan klaar voor iedereen die op grond van inkomen, leeftijd, gezondheid of maatschappelijke positie op een sociale huurwoning zijn aangewezen. We zetten ons iedere dag in voor onze belofte; helemaal je eigen plek.

Visie 2020; elke stap telt

Als corporatie met een sociale opdracht in de veranderende Friese samenleving hebben we een pad uitgezet voor de komende vijf jaren.  We volgen ons pad aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding en dat doen we doortastender en gedrevener dan ooit. Want elke stap telt.

Een betaalbare, goede en passende woning is een belangrijke basis voor een bestaan. Daarom verhuren, bouwen en onderhouden wij woningen zodat mensen met een bescheiden portemonnee betaalbaar en energiezuinig kunnen woningen. Een thuis maken bewoners zelf. Wij geven ze hierin ruimte. Eigenaarschap en verantwoording vinden we hierin belangrijk. We werken samen met onze belanghouders en andere partijen om onze doelstellingen waar te maken. Elke stap daarvan willen we bewust en verantwoord zetten. Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners én onze aarde. Daarom is voor ons duurzaamheid logisch.

Onderaan deze pagina leest u meer over onze ideeën en ambities in het document; visie 2015-2020.

Kernwaarden

Helemaal je eigen plek geldt natuurlijk ook voor onze organisatie. We willen dat iedereen die bij Accolade werkt zich op zijn plek voelt. Wij zijn een open en innovatieve woningcorporatie en onze organisatie kenmerkt zich in de kernwaarden:

Duidelijk

We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. Het contact met onze klanten is helder, begrijpelijk en vriendelijk. Hierdoor weten zij goed welke mogelijkheden er zijn.

Ondernemend

Ruimte voor initiatief voor onze klanten en medewerkers staat bij ons voorop. Met lef en creativiteit willen we inspireren. Ontdekkend en samenwerkend pakken we kansen op en zoeken wij naar de beste oplossing.

Dichtbij

We voelen ons verbonden met onze klanten, buurten en belanghebbers. We zijn toegankelijk en bereikbaar. Verwacht van ons aandacht en respect.

Raad van bestuur

Het bestuur van Accolade is in handen van twee directeur-bestuurders. Dit zijn Jeriça Hartholt en Rein Swart.