Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur. Ze bewaken of Accolade goed wordt bestuurd. Ze zijn onafhankelijk van Accolade. Ze hebben contact met onze belanghouders en huurdersverenigingen. In de statuten is vastgelegd welke taken de Raad van Commissarissen precies moet uitvoeren. Vanuit de missie van Accolade helpen zij mee om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst van mensen en buurten en te investeren in een thuis voor iedereen.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:
V.l.n.r boven: Frans Haven, Rudolf Winius (voorzitter). Onder: Anthony Gijsbers, Miryam Breeuwer en Sylvo Gaastra.

RvC Accolade 2018

Rooster van aftreden RvC

Lid Raad van Commissarissen 

Stichting Accolade

Geboorte jaar

(Her) Benoemd in

Zittingsperiode tot

De heer F. Haven

1965

1/7/2017

1/7/2019 (aftredend)

De heer R. Winius (voorzitter)
(op voordracht van HDBF)

1956

1/7/2017

1/7/2019 (aftredend)

Mevrouw M. Breeuwer

 1963

10/10/2017

10/10/2021 (herbenoembaar)

De heer A. Gijsbers

1965

25/4/2018

25/4/2022

De heer S. Gaastra

1961

25/4/2018

25/4/2022