Samenwerkingen

Om onze belofte 'Helemaal je eigen plek' waar te maken, werken wij samen met verschillende organisaties.  

stichting present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present. Verbinding leggen en makelaar zijn in sociale betrokkenheid. Present werkt samen met maatschappelijke organisaties. Ze zorgen dat hulp terechtkomt bij mensen met onvoldoende geld, gezondheidsproblemen of een klein sociaal netwerk. Zorg en aandacht, op de goede plek en op het juiste moment geboden. www.stichtingpresent.nl   

platform geef

Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland) is een samenwerkingsverband van zestien participanten. Deze organisaties hebben oog voor de wensen van hun klanten en de mogelijkheden die woonzorgtechnologie biedt. Wij zijn een van de participanten. GEEF is in 2007 opgericht door drie partijen: de KwadrantGroep, De Friesland Zorgverzekeraar en Woningcorporatie Elkien.

Bij GEEF komt de kennis en ervaring van deze partijen samen. Zij bieden vernieuwende diensten en producten aan die te maken hebben met domotica, (zorg)technologie en ziektepreventie voor senioren. Deze diensten en producten kunnen senioren in de toekomst gebruiken. Ze maken hun (thuis)situatie veiliger, comfortabeler en makkelijker. www.platformgeef.nl

roeg & roem

Roeg & Roem is een verfrissend noordelijk kennis- en activiteitenprogramma voor dorps- en wijkvernieuwing. Roeg & Roem wil een inspirerend en kritisch platform zijn. Professionals en bewoners wisselen hier met elkaar van gedachten over het werken en wonen in leefbare wijken. Roeg & Roem is opgericht door Nijestee en KAW architecten en adviseurs. Inmiddels hebben zo’n twintig organisaties zich aangesloten.

Roeg & Roem organiseert activiteiten rondom thema’s in de dorps- en wijkvernieuwing. Roeg & Roem heeft een eigen programma met studiemiddagen over bijvoorbeeld bewonersparticipatie en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Verder wil Roeg & Roem het noorden op de kaart zetten en verbindingen leggen met andere kenniscentra. www.roegenroem.nl 

CareX

CareX Fryslân is een tijdelijke huisvester. CareX lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik. Zij zorgen voor een invulling van panden die anders leegstaan. Bijvoorbeeld omdat deze worden gesloopt, verkocht of een andere bestemming krijgen. Leegstand is nergens goed voor. Ook brengt het veel risico’s met zich mee. Denk maar aan verloedering, vernieling, koperdieven of krakers. 

CareX helpt mensen die tijdelijk een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een relatiebreuk. Deze mensen komen vaak niet meteen in aanmerking voor een woning via een woningcorporatie of particuliere verhuur. Ze staan bijvoorbeeld nog niet lang genoeg ingeschreven als woningzoekende. Of ze voldoen niet aan de inkomenstoets. Zij kunnen dan tijdelijk wonen via CareX. Klik hier om meer te lezen.