Zeggenschap

Onze overtuiging is dat als het gaat om woonwensen onze klant de expert is. Huurders die invloed hebben, waarderen hun woning en woonomgeving meer.  Daarom moedigen we het meedenken, meebepalen en meebeslissen actief aan. Zeggenschap is voor ons een belangrijk thema.

Waar wilt u als huurder invloed op hebben?


In 2015 vroegen we naar uw mening. Wat vindt u belangrijk? Dat doen we op verschillende manieren. Tijdens de Dag van het Huren organiseerden we een klantenpanel met de vraag; wat vindt u belangrijk in onze dienstverlening? Daarna gingen we in gesprek met huurdersbelangenverenigingen, onze medewerkers en met u als klant. In november en december gingen medewerkers van onze afdeling wijken en buurten op pad. We zijn langs de deuren geweest, hebben in portieken gestaan en zijn bij koffieochtenden geweest. Daarbij vroegen we aan ruim 200 klanten 'Op welke onderwerpen wilt u invloed hebben?' Waarover wilt u meepraten of meebeslissen? De top 5 zetten we in een digitale poll. Meer dan 1100 huurders reageerden.

wat zijn de resultaten?

Na al deze acties vindt u als huurder de onderstaande onderwerpen het meest belangrijk:

  1. Onderhoud aan mijn woning
  2. De hoogte van mijn huurprijs 
  3. De keuze in duurzame maatregelen
  4. Mijn woonomgeving (veiligheid, groen)

De komende jaren gaan we actief aan de slag met deze onderwerpen waarin bewoners meedenken en meedoen.

Leer- en onderzoekstraject Buurtmakers
Sinds eind 2016 onderzoeken we samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Twynstra Gudde  hoe wij om willen gaan met initiatieven van bewoners. Dit doen wij via een leer- en onderzoekstraject. Lees hier meer.