Privacy

Accolade respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar huurders, woningzoekenden en overige belanghouders. Als sociale verhuurder hebben we allerlei gegevens van onze huurders en woningzoekenden die een woning van ons gaan huren nodig.

We verwerken niet meer gegevens dan nodig. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen, die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering.

In ons privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor meer informatie, klik hier voor onze privacyverklaring.