Bestuursreglement & remuneratierapport

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van Accolade zijn vastgelegd in ons bestuursreglement. 

Volgens de Governancecode Woningcorporaties doet de Remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur in de praktijk is gebracht.

In het oranje blok bij 'gerelateerde informatie' is het bestuursreglement en het remuneratierapport over 2013 na te lezen.