Statuten & corporate governance

Onze statuten zijn opgesteld naar het model van Aedes. Ze staan in het oranje vlak. De Governancecode Woningcorporaties is gekoppeld aan de Aedescode. Wij hebben ons gecommitteerd aan deze code. In ons jaarverslag wijden wij een hoofdstuk aan corporate governance en de naleving van de code, waarbij we eventuele afwijkingen van de code toelichten. Ook vindt u in het oranje blok de oordeelsbrief van het AW. Wilt u meer informatie over onze statuten, de Corporate Governancecode of de oordeelsbrief? Neem dan contact met ons op.