De Akkers

Wij zijn volop bezig met het groot onderhoud aan 94 woningen in de wijk De Akkers. Het gaat om de straten Sallandlaan, Gaasterlandlaan, Westergo, Oostergo en Zevenwoudenlaan. Ook verbeteren we de woningen met duurzame maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

tips van bewoners basis voor onderhoudsplan

Om een beeld te krijgen waar we aan moesten denken bij het groot onderhoud aan deze woningen vroegen we naar de tips van de bewoners. In de zomer van 2017 stuurden we alle 94 adressen een brief met de vraag; welke tips en suggesties heeft u over het wonen en uw woning? Van meer dan de helft van de adressen kregen we verschillende reacties binnen. Het was zeer waardevol dat er zoveel mensen mee dachten. Deze tips vormden de basis voor het concept onderhoudsplan.

Begin april 2018 organiseerden we een bijeenkomst voor alle bewoners. Tijdens de bijeenkomst presenteerden wij het voorlopige onderhoudsplan. Iedereen kon aangeven wat ze er van vonden. Daarna maakten we met elkaar het plan definitief. Er volgden huisbezoeken waarbij bewoners kunnen aangeven van welke opties ze gebruik willen maken.  Enkele maanden later startte de aannemer met de uitvoering.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

Het groot onderhoud en de verduurzaming omvat in grote lijnen:

  • vervangen kozijnen door kunststof kozijnen
  • plaatsen dubbel glas
  • vernieuwen van de badkamer/toilet/keuken (op verzoek bewoner)
  • isoleren van spouwmuren, daken, vloeren
  • vernieuwen van daken
  • plaatsen zonnepanelen

Alle overige vernieuwingen en aanpassingen werden op basis van de tips van de bewoners verder uitgewerkt. Het totale bedrag dat wij investeren in dit project bedraagt € 5 miljoen.

Planning

Vanaf juni 2018 is aannemer Jorritsma Bouw bezig met de uitvoering van de vernieuwingen en verbeteringen. We hopen in de komende maand april met al het werk klaar te zijn.