Willem de Zwijgerstraat

Aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek zijn we bezig met een bijzonder project. Het is onderdeel van een zogeheten Buurtmakerspilot. Buurtmakers is een leer- en onderzoekstraject dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doorliepen. Hierin onderzochten we wat er op het gebied van bewonersinitiatieven speelt in onze wijken. Hierna merkten we vier projecten aan als buurtmakerspilot.

 

Wat is een buurtmakerspilot?

Wat dit project anders maakt dan andere projecten is, dat we bewoners al vanaf het begin af aan meenemen in het traject. Bij de woningen in deze straat is onderhoud nodig. Maar wát we precies gaan aanpakken en hoe we dat gaan doen? Dat bepalen we samen met de bewoners.

 

Aftrap op 6 november 2017

Op 6 november, nodigden we de bewoners uit voor een bewonersavond. We vroegen de aanwezigen wat ze graag verbeterd willen zien aan hun woning. We gingen in groepjes aan de slag. Uiteindelijk haalden we ongeveer 180 punten op. Op 20 november gingen we met een groep bewoners kijken welke van deze 180 punten we met elkaar het meest belangrijk vinden. Daarna kwamen we op 15 januari met een technische vertaling van alle verbeterpunten. Deze vertaling stemden we nogmaals af met de bewoners. Het gaat om verschillende werkzaamheden in en om de woning. Denk aan schilderwerk, isolerende maatregelen en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook kijken we naar opties die bewoners kunnen kiezen, zoals zonnepanelen, een tweede toilet boven of een extra dakraam.

 

Aannemer kiezen

De technische vertaling werkten we verder uit. Drie bewoners gingen met ons aannemerstraject in . Eind mei 2019 kwamen drie aannemers met een voorstel. Begin juni 2019 presenteerden ze dit aan ons. Samen met de bewoners van deze klankbordgroep kozen we voor Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie voor de uitvoering van het werk. Bouwbedrijf Lont gaat nu aan de slag met de planning.

 

Wat gebeurt er nog meer?

Bewoners wilden graag een speeltuin in de wijk. De plannen hiervoor stemden we af met de gemeente. In juli is de speeltuin geplaatst.  Ook lieten we nestkasten  plaatsen in de wijk. Dit doen we voor dieren zoals onder andere vleermuizen. Dit is nodig vanuit de wet natuurbescherming.

 

Hoe gaat het verder?

De aannemer maakt nu een planning voor al het werk. Ondertussen houden we de bewoners op de hoogte via nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven staan gepubliceerd onder het oranje blok.