Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Met welke huurdersbelangenverenigingen werkt Accolade samen?

Wij werken samen met verschillende huurdersbelangenverenigingen. Dit zijn Huurdersbelangenvereniging De Bewonersraad Friesland en Huurdersvereniging Franeker. Samen heten zij het Overlegpodium. Daarnaast werken we samen met Huurdersvereniging Sneek, Haskerland en Heerenveen. Deze heten samen Ho-stess. Hieronder staan de contactgegevens.

De Bewonersraad
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden
Telefoon: (058)  216 54 57
E-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl
Website: www.debewonersraad.nl

Huurdersvereniging Franeker
E-mail: info@huurdersverenigingfraneker.nl
Website: www.huurdersverenigingfraneker.nl

Huurdersvereniging Sneek
Johan Willem Frisostraat 52
8606 CX Sneek
Telefoon: (0515) 432 999 
E-mail: info@huurdersverenigingsneek.nl
Website: www.huurdersverenigingsneek.nl

Huurdersvereniging Haskerland
E-mail: info@hvhaskerland.nl
Website: www.hvhaskerland.nl

Huurdersvereniging Heerenveen
Baronesse de Vos van Steenwijksingel 2
8442 KL Heerenveen
Telefoon: (0513) 628 623
E-mail: info@houhurenleuk.nl
Website: www.houhurenleuk.nl

Als ik lid ben van een huurdersbelangenvereniging wat doet deze vereniging dan voor mij?

Als u lid wordt van een huurdersbelangenvereniging kunt u op hen terug vallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren. Vaak bent u lid voor een klein bedrag per jaar.

Waar houdt een huurdersbelangenvereniging zich mee bezig?

​Een huurderbelangenvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten.

Daarnaast overleggen we met de huurdersbelangenvereniging over het huurbeleid dat we voeren. Daarbij kunt u denken aan:

  • de jaarlijkse huurverhoging
  • het veranderen van de huurovereenkomst
  • het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen
  • etc.

De huurdersbelangenverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap van de huurdersbelangenvereniging opzeggen?

We werken samen met verschillende huurdersverenigingen. Deze zijn verenigd in twee partijen. U kunt uw opzegging doorgeven aan de betreffende huurdersvereniging:

Hoe kan ik lid worden van een huurdersbelangenvereniging?

Bent u een nieuwe huurder van Accolade? Dan kunt u bij het intakegesprek met Accolade aangeven dat u lid wilt worden van de huurdersbelangenvereniging. Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden lidmaatschap eenmalig retour bij aanvang van het huurcontract.

Bent u nog geen lid? Regel dan zelf uw aanmelding bij de huurdersbelangenvereniging. We werken samen met verschillende huurdersbelangenverenigingen. Ze zijn verenigd in twee partijen.


Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.Vul hier een actief e-mailadres in