Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Met welke huurdersbelangenverenigingen werkt Accolade samen?

Wij werken samen met twee huurdersbelangenverenigingen. Dit zijn Huurdersbelangenvereniging De Bewonersraad Friesland en de Huurdersvereniging. Deze laatste is onderverdeeld in HBV Franeker en de HBV Heerenveen, Joure en Sneek. Hieronder staan de contactgegevens.

HDBF (Huurdersbelangenvereniging De Bewonersraad Friesland)
Fonteinland 11
8913 CZ LEEUWARDEN
Website: www.debewonersraad.nl
E-mail: info@debewonersraad.nl
Telefoon: (058) 216 54 57

Huurdersvereniging Franeker
Ids Jousmastraat 5
8802 VE  FRANEKER
E-mail: info@huurdersverenigingfraneker.nl
Website: www.huurdersverenigingfraneker.nl

HBV’s Heerenveen, Joure en Sneek
Lindelaan 10
8501 CD  JOURE
E-mail: info@hvhaskerland.nl

Als ik lid ben van een huurdersbelangenvereniging wat doet deze vereniging dan voor mij?

Als u lid wordt van een huurdersbelangenvereniging kunt u op hen terug vallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren. Vaak bent u lid voor een klein bedrag per jaar.

Waar houdt een huurdersbelangenvereniging zich mee bezig?

​Een huurderbelangenvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten.

Daarnaast overleggen we met de huurdersbelangenvereniging over het huurbeleid dat we voeren. Daarbij kunt u denken aan:

  • de jaarlijkse huurverhoging
  • het veranderen van de huurovereenkomst
  • het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen
  • etc.

De huurdersbelangenverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap van de huurdersbelangenvereniging opzeggen?

We werken samen met twee huurdersverenigingen. U kunt uw opzegging doorgeven aan de betreffende huurdersvereniging:

  • De Bewonersraad Friesland voor woningen in Drachten en omgeving klik hier
  • Stichting Platform Huurdersorganisaties Accolade voor woningen in Sneek, Franeker, Heerenveen, Joure en omgeving klik hier

Hoe kan ik lid worden van een huurdersbelangenvereniging?

Bent u een nieuwe huurder van Accolade? Dan kunt u bij het intakegesprek bij Accolade aangeven om lid te worden de huurdersbelangenvereniging. Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden lidmaatschap eenmalig retour bij aanvang van het huurcontract.

Bent u nog geen lid? Regel zelf u aanmelding bij de huurdersbelangenvereniging. We werken samen met twee huurdersbelangenverenigingen:

  • De Bewonersraad Friesland voor woningen in Drachten en omgeving klik hier
  • Stichting Platform Huurdersorganisaties Accolade voor woningen in Sneek, Franeker, Heerenveen, Joure en omgeving klik hier

Uw vraag is niet beantwoord of u kunt de juiste informatie niet vinden? Stel hieronder uw vraag en wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.