Informatie over overlast

Sociale overlast is overlast wat u ervaart van uw buren of buurtbewoners.

Bekijk de vragen op deze pagina, of doe een melding via dit formulier. Mail dit formulier vervolgens naar contact@accolade.nl

Veel gevraagd over Informatie over overlast

Als u hinder/last heeft door toedoen van andere huurder(s) of door dier(en) van andere huurder(s). Dit kan zijn: gedrag, geweld, lawaai, stank, vervuiling, verwarde huurder, dealen, ruzie, geblaf.

U kunt dit online aan ons doorgeven via MijnAccolade. Wij vragen u eerst om dit formulier in te vullen. Dit formulier vindt u ook in MijnAccolade. Mail dit vervolgens naar contact@accolade.nl. U kunt natuurlijk ons ook altijd bellen.

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn.

Hieronder een aantal tips om het gesprek hierover met uw buren aan te gaan:

  • Begin het gesprek niet op het moment dat u zelf boos bent
  • Probeer een tijdstip te vinden dat het u en uw buren schikt. Kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart.
  • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze. Luister ook goed naar het verhaal van uw buren. Probeer tot een afspraak te komen waarin u en uw buren zich kunnen vinden.
  • Blijf rustig.

Wij nemen eerst contact met u op, en vragen wat u zelf heeft gedaan. Daarna bespreken we met u wat de vervolgstappen zijn. Als we de melding in behandeling nemen, dan nemen we contact op met de overlastveroorzaker. Uiteraard willen wij ook de andere kant van het verhaal horen. We maken dan afspraken. Soms is een bemiddelingsgesprek een middel om tot afspraken te komen. Dit doen we als beide partijen hiervoor open staan.

U kunt eerst zelf proberen om de overlast op te lossen met uw buren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de overlast melden bij de gemeente of politie.

Het opstarten van een procedure bij de rechtbank komt voor. Deze procedure starten wij pas als met de overlastveroorzaker geen afspraken gemaakt kunnen worden. Het gaat hier om aanhoudende en ernstige overlast met meerdere klagers. De rechter wijst een ontruimingsvonnis niet zomaar toe. Er moet dan echt wel wat aan de hand zijn. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig, die wij aan de rechter voorleggen.

Bent u eigenaar van een woning, dus u huurt niet van ons, maar ervaart wel overlast van een huurder van ons? Dan kunt u een melding van sociale overlast bij ons indienen. Wel is het zo dat we u vragen eerst onze huurder zelf aan te spreken. Het kan zijn dat hij of zij zich niet bewust is van zijn gedrag.

Onze huurder heeft verplichtingen tegenover ons op basis van de huurovereenkomst. Van onze kant zullen wij controleren of de huurder de verplichtingen zoals vermeld in de huurovereenkomst nakomt. Als onze huurder dat niet doet, spreken wij hem daarop aan. Wij starten voor een woningeigenaar nooit een ontruimingsprocedure. Dit moet u zelf doen. Alleen wanneer ook andere huurders van ons de overlast ervaren, ligt dit anders.

Goed contact met de buren is goud waard. Het bepaalt in grote mate of u helemaal uw eigen plek vindt. U bent zelf verantwoordelijk voor het contact met uw buren. Hierbij een aantal tips om het contact goed te houden:

  • Bent u een nieuwe bewoner? Stel uzelf als nieuwe bewoner voor.
  • Houdt u een feestje? Informeer uw buren.
  • Maak zelf niet teveel lawaai.
  • Zorg dat uw buren geen last hebben van uw huisdieren.
  • Bespeelt u een muziekinstrument? Maak afspraken met uw buren over de oefentijden.
  • Deelt u gemeenschappelijke ruimten met uw buren? Maak duidelijke afspraken over het gebruik en eventueel plaatsen van spullen.

Wat voor warmtepompen geldt, geldt ook voor hanen, honden en overige bronnen van geluidsoverlast. De objectieve norm is landelijk gesteld op 40 dB.  

Sinds 2020 is er het landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag. Op deze website vindt u meer informatie.

Dit is een meldpunt waar iedereen advies kan inwinnen of een melding kan doen over een persoon waar ze zich zorgen om maken op het gebied van welzijn, gezondheid of bijvoorbeeld financiën. Doel van het meldpunt is om deze personen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en naar een oplossing te zoeken.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.