Onze starterslening

De Starterslening voor uw eerste koopwoning!

U wilt voor het eerst een woning kopen? En deze woning wilt u kopen van Accolade? Een hypotheekadviseur kan dan voor u de maandelijkse lasten berekenen. Blijkt uit deze berekening dat de woonlasten te hoog zijn voor uw inkomen? Dan kunt u bij Makelaardij Hoekstra informeren of u in aanmerking komt voor een Starterslening. Met deze Starterslening kunt u vaak tóch de woning kopen die u op het oog heeft. We zetten geld opzij voor de Starterslening in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Hoe werkt de starterslening?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij uw bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van vijftien jaar, de looptijd is maximaal dertig jaar. De Starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. Een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor de Starterslening en Combinatielening heeft u de eerste drie jaar geen maandlasten. De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste drie jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste drie jaar altijd op. Na deze periode betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u op beide leningdelen af. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) borgt het box 1 deel van de lening. Als deze borging succesvol wordt aangesproken, volgt
SVn hetzelfde beleid voor het box 3 deel: de Combinatielening.

Is uw inkomen niet toereikend? En kunt u na drie jaar de rente en aflossing niet betalen? Dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen. U betaalt dan een maandlast die past bij het inkomen dat u dan heeft. Is uw inkomen wel zodanig gestegen dat u de maandlasten van de Starterslening kunt dragen? Dan kunt ook overwegen om de Starterslening over te sluiten en onder te brengen in uw eerste hypotheek. Dit kan door de concurrerende rentetarieven aantrekkelijk zijn. U kunt de Starterslening te allen tijde boetevrij aflossen.

Onze voorwaarden

  • alle koopwoningen van Accolade komen in aanmerking voor de Starterslening;
  • de gemeentelijke starterslening (voor zover de gemeente deze regeling kent) gaat voor de Startersregeling);
  • de Starterslening geldt niet in combinatie met Slimmer Kopen, MGE en Verkoop onder Voorwaarden;
  • de maximale lening is 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-;
  • de maximale hoogte van de aankoopprijs of de maximale verwervingskostengrens bedraagt € 180.000,-;
  • de koper kan meerwerk of verbeterkosten meefinancieren ter grootte van 50% van de kosten.

Wilt u meer informatie over de starterslening?

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.