Aedes Benchmark: we zijn trots op onze resultaten

24 november 2022

Uit de cijfers van de benchmark van brancheorganisatie Aedes doen we het met onze prestaties vergelijkbaar of beter dan vorig jaar. We gaan door op de ingeslagen weg!

Duurzaamheid en dienstverlening in de lift 

Het verduurzamen van onze woningen is een van onze belangrijkste opgaven. In de benchmark gaan we hier net als vorig jaar op vooruit. Ook de mening van onze huurders over de dienstverlening verbeterde op bijna alle onderdelen. We scoren boven het landelijk gemiddelde voor reparatieverzoeken. Een mooie opsteker voor onze vakmannen! Voor nieuwe huurders verbeterden we het proces. Dat zien we terug in de resultaten: zij zijn meer tevreden over de dienstverlening dan vorig jaar. 

We zijn op de juiste weg 

Op bedrijfslasten scoren we vergelijkbaar met het landelijke cijfer. Op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid blijven we iets achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde als het gaat om de ontwikkeling van het aantal betaalbare woningen. Het totaal van de resultaten geeft aan dat we op de juiste weg zijn. We zetten in op de uitdagingen en opgaven die op ons afkomen. Zoals het woningtekort en de investering in duurzaamheid. Deze blijven onze aandacht houden.  

Waarom de Aedes-benchmark? 

De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren, van elkaar leren en samenwerken. 

Waaruit bestaat de Aedes-benchmark? 

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een beeld over het presteren van individuele corporaties en de sector. De benchmark is één van de instrumenten die gemeenten, huurders en andere relaties inzicht biedt in hoe corporaties hun middelen besteden. De verdieping Nieuwbouw is twee jaar geleden toegevoegd. Dit jaar nam 77 procent van de corporaties deel aan alle vijf prestatievelden. Het doel is om corporaties te stimuleren om van elkaar te leren bij de realisatie van voldoende nieuwbouwwoningen. 

Meer informatie 

Kijk voor een overzicht van de Aedes Benchmark op: https://aedesdatacentrum.nl

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.